Rechter wijst getuigenverzoek Stichting VW/Audi Claim af

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat blijkt uit de uitspraak die vandaag is gepubliceerd. De stichting is afgelopen oktober opgericht met als doel een massaclaim neer te leggen. Inmiddels zijn er diverse organisaties die rechtszaken voeren tegen de fabrikant.

De rechtbank stelt vast dat de internationale getuigen niet in Nederland gehoord hoeven te worden. Ook zegt de rechter dat met betrekking tot de software-onregelmatigheden er verschillende onderzoeken gaande zijn en dat Volkswagen zich inspant om alle auto’s waarin de frauduleuze software is geïnstalleerd van een update te voorzien en daarmee te herstellen. 

“In het licht daarvan is het bepaald niet ondenkbaar dat de mogelijke feiten die de stichting beoogt te bewijzen (voor zover relevant) reeds uit de genoemde onderzoeken zullen blijken. Daardoor is de aanwezigheid van en belang van de stichting bij zowel een voorlopig getuigenverhoor als bij de door haar beoogde bodemprocedure vooralsnog met onzekerheden omgeven”, aldus de rechter. 

Rechter wijst getuigenverzoek Stichting VW/Audi Claim af | Automotive Online

Rechter wijst getuigenverzoek Stichting VW/Audi Claim af

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat blijkt uit de uitspraak die vandaag is gepubliceerd. De stichting is afgelopen oktober opgericht met als doel een massaclaim neer te leggen. Inmiddels zijn er diverse organisaties die rechtszaken voeren tegen de fabrikant.

De rechtbank stelt vast dat de internationale getuigen niet in Nederland gehoord hoeven te worden. Ook zegt de rechter dat met betrekking tot de software-onregelmatigheden er verschillende onderzoeken gaande zijn en dat Volkswagen zich inspant om alle auto’s waarin de frauduleuze software is geïnstalleerd van een update te voorzien en daarmee te herstellen. 

“In het licht daarvan is het bepaald niet ondenkbaar dat de mogelijke feiten die de stichting beoogt te bewijzen (voor zover relevant) reeds uit de genoemde onderzoeken zullen blijken. Daardoor is de aanwezigheid van en belang van de stichting bij zowel een voorlopig getuigenverhoor als bij de door haar beoogde bodemprocedure vooralsnog met onzekerheden omgeven”, aldus de rechter.