Bovag: ‘Perfect storm’ op komst voor dealers

Dealerrendement • Vooral backorders hielden afgelopen halfjaar de omzet nog op peil.
Maarten Bokslag Maarten Bokslag
• Laatste update:
(foto: Shutterstock)

Het gemiddelde nettoresultaat per dealervestiging was in de eerste helft van dit jaar 1,75 procent. In H1 van vorig jaar was dat nog 2 procent. Het rendement was dit jaar voornamelijk te danken aan de grote aantallen afleveringen van nieuwe auto’s die al eerder waren besteld. De marges staan echter flink onder druk, zo blijkt uit de Bovag Branche Barometer.

Winstgroei blijft achter

De gemiddelde omzet per vestiging nam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met bijna 1,2 miljoen euro toe. Daarvan is bijna 1 miljoen toe te schrijven aan de facturatie van nageleverde nieuwe personenauto’s. De gemiddelde nettowinst steeg verhoudingsgewijs veel minder, met 2.000 euro. De winst werd onder meer gedrukt door een stijging van de (loon)kosten. Opvallend is wel dat het personeelsbestand per vestiging juist met 7 procent is afgenomen tot iets meer dan 15 voltijdbanen. Deze daling deed zich vooral voor in de fte’s voor ‘overhead’, meldt Bovag. Ook de stijgende automatiseringskosten (onder meer voor cybersecurity) drukken de nettowinst.

De waarde van de occasionvoorraad steeg met 11 procent, mede door gebruikte EV’s. De verkoop van gebruikte auto’s lijkt inmiddels te stabiliseren met een stijging van 5,7 procent.

Aanpoten in de werkplaats

In de werkplaats blijft het aanpoten. Het grote aantal afleveringen in de eerste helft van 2023 betekende dat veel auto’s rijklaar moesten worden gemaakt, terwijl het reguliere onderhouds-, reparatie- en garantiewerk zich ook blijft aandienen.

Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal monteurs per vestiging met een kleine 3 procent. Bovendien kan veel van het werk niet (volledig) doorbelast worden, bijvoorbeeld in geval van garantie of overwerk. Daardoor daalde de efficiency in de werkplaats en nam het aantal gefactureerde uren per monteur af. De absorptieratio (de mate waarin de aftersales de algemene kosten van het bedrijf dekt) daalde van 78,1 procent in H1 van 2022, naar 76,6 procent.

Perfect storm

Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers, zet zich schrap voor wat komen gaat: “Er lijkt een ‘perfect storm’ in aantocht. De voorraden lopen op en er zijn dus volop koopkansen voor de consument, zonder de wachttijden uit het recente verleden. Toch zien we dat de orderintake van nieuwe auto’s achterblijft en dat klanten afwachten. Er is onduidelijkheid over het fiscale beleid voor EV’s, de rente blijft stijgen en de inflatie is hoog. Steeds meer dealers krijgen bovendien te maken met een agentuurmodel, er zijn heel veel nieuwe concurrenten op komst en de kosten blijven maar stijgen. De betaalbaarheid – en überhaupt het verkrijgen – van krediet is een probleem. Daar komt bij dat de automatiseringskosten flink toenemen, veelal omdat importeurs een keur aan systemen koppelen en uitbreiden, maar ook doordat de personeelskrapte noopt tot digitaliseren.”

Stijgende loonkosten

De Kroon maakt zich de meeste zorgen over de loonkosten: “Net als in elke branche is het voor autodealers moeilijk om geschikte mensen aan te trekken. De beloningen zijn door die marktomstandigheden al flink omhooggegaan en dat drukt fors op het resultaat van de ondernemingen. De loonstijgingen zijn al in lijn met het inflatieniveau en dan moet de nieuwe cao nog komen. Tegelijkertijd wordt er veel overgewerkt en die extra kosten kunnen niet doorbelast worden. De intake van nieuwe orders neemt zienderogen af en dat vraagt om verhoogde alertheid, vooral gezien het grote aantal externe factoren.”

Geplaatst in rubriek:
Maarten Bokslag
Maarten Bokslag

Maarten is een ervaren freelancer op het gebied van de automotive en mobiliteit. Hij heeft een zwak voor klassieke auto's.

Bovag: ‘Perfect storm’ op komst voor dealers | Automotive Online

Bovag: ‘Perfect storm’ op komst voor dealers

Dealerrendement • Vooral backorders hielden afgelopen halfjaar de omzet nog op peil.
Maarten Bokslag Maarten Bokslag
• Laatste update:
(foto: Shutterstock)

Het gemiddelde nettoresultaat per dealervestiging was in de eerste helft van dit jaar 1,75 procent. In H1 van vorig jaar was dat nog 2 procent. Het rendement was dit jaar voornamelijk te danken aan de grote aantallen afleveringen van nieuwe auto’s die al eerder waren besteld. De marges staan echter flink onder druk, zo blijkt uit de Bovag Branche Barometer.

Winstgroei blijft achter

De gemiddelde omzet per vestiging nam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met bijna 1,2 miljoen euro toe. Daarvan is bijna 1 miljoen toe te schrijven aan de facturatie van nageleverde nieuwe personenauto’s. De gemiddelde nettowinst steeg verhoudingsgewijs veel minder, met 2.000 euro. De winst werd onder meer gedrukt door een stijging van de (loon)kosten. Opvallend is wel dat het personeelsbestand per vestiging juist met 7 procent is afgenomen tot iets meer dan 15 voltijdbanen. Deze daling deed zich vooral voor in de fte’s voor ‘overhead’, meldt Bovag. Ook de stijgende automatiseringskosten (onder meer voor cybersecurity) drukken de nettowinst.

De waarde van de occasionvoorraad steeg met 11 procent, mede door gebruikte EV’s. De verkoop van gebruikte auto’s lijkt inmiddels te stabiliseren met een stijging van 5,7 procent.

Aanpoten in de werkplaats

In de werkplaats blijft het aanpoten. Het grote aantal afleveringen in de eerste helft van 2023 betekende dat veel auto’s rijklaar moesten worden gemaakt, terwijl het reguliere onderhouds-, reparatie- en garantiewerk zich ook blijft aandienen.

Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal monteurs per vestiging met een kleine 3 procent. Bovendien kan veel van het werk niet (volledig) doorbelast worden, bijvoorbeeld in geval van garantie of overwerk. Daardoor daalde de efficiency in de werkplaats en nam het aantal gefactureerde uren per monteur af. De absorptieratio (de mate waarin de aftersales de algemene kosten van het bedrijf dekt) daalde van 78,1 procent in H1 van 2022, naar 76,6 procent.

Perfect storm

Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers, zet zich schrap voor wat komen gaat: “Er lijkt een ‘perfect storm’ in aantocht. De voorraden lopen op en er zijn dus volop koopkansen voor de consument, zonder de wachttijden uit het recente verleden. Toch zien we dat de orderintake van nieuwe auto’s achterblijft en dat klanten afwachten. Er is onduidelijkheid over het fiscale beleid voor EV’s, de rente blijft stijgen en de inflatie is hoog. Steeds meer dealers krijgen bovendien te maken met een agentuurmodel, er zijn heel veel nieuwe concurrenten op komst en de kosten blijven maar stijgen. De betaalbaarheid – en überhaupt het verkrijgen – van krediet is een probleem. Daar komt bij dat de automatiseringskosten flink toenemen, veelal omdat importeurs een keur aan systemen koppelen en uitbreiden, maar ook doordat de personeelskrapte noopt tot digitaliseren.”

Stijgende loonkosten

De Kroon maakt zich de meeste zorgen over de loonkosten: “Net als in elke branche is het voor autodealers moeilijk om geschikte mensen aan te trekken. De beloningen zijn door die marktomstandigheden al flink omhooggegaan en dat drukt fors op het resultaat van de ondernemingen. De loonstijgingen zijn al in lijn met het inflatieniveau en dan moet de nieuwe cao nog komen. Tegelijkertijd wordt er veel overgewerkt en die extra kosten kunnen niet doorbelast worden. De intake van nieuwe orders neemt zienderogen af en dat vraagt om verhoogde alertheid, vooral gezien het grote aantal externe factoren.”

Geplaatst in rubriek:
Maarten Bokslag
Maarten Bokslag

Maarten is een ervaren freelancer op het gebied van de automotive en mobiliteit. Hij heeft een zwak voor klassieke auto's.