Interview voorzitter Toine Beljaars: ‘Focwa kan nog aanhaken’

Bovag Schade: onze trein raast voort

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Toine Beljaars, voorzitter van de Bovag-afdeling Schadeherstelbedrijven, is nog steeds teleurgesteld over de situatie die vorig jaar ontstond toen schadebranchevereniging Focwa verhuisde van Sassenheim naar Woerden in plaats van naar het Bovag-huis in Bunnik. En over het feit dat er nu twee branche-overkoepelende schadekeurmerken zijn in plaats van een: Focwa Standaard en Bovag Erkend Schadeherstel. En dat terwijl er juist lange tijd over een vergaande samenwerking was gesproken.Lees hier een interview met Focwa-voorzitter Peter Brussel over hoe hij terugkijkt op de besprekingen.

Bovag startte zijn schadeafdeling in 2015, naar eigen zeggen op verzoek van de leden die ook Focwa-lid waren, maar hun belangen daar onvoldoende zagen behartigd. Vooral omdat het in de afgelopen jaren rommelde in Sassenheim, onder andere als gevolg van een rechtszaak tegen de voormalig secretaris en een geschil tussen Focwa Schadeherstel en Stichting Focwa Garantiefonds. Diverse ketens dreigden Focwa destijds de rug toe te keren, maar gaven de branchevereniging onder leiding van interim-voorzitter Denis Maessen nog een laatste kans.

Rollende bal

Maessen maakte schoon schip, er volgde een reorganisatie en er kwam een nieuw keurmerk; ook sprak hij regelmatig over een vergaande samenwerking tussen Focwa en andere brancheverenigingen. “Wij hadden hier bij wijze van spreken al een kamer ingeruimd”, zegt Beljaars. Hij was dan ook verbaasd dat de Focwa uiteindelijk besloot om naar Woerden te gaan en naast een nieuwe directeur (Femke Teeling) ook een nieuwe voorzitter aan te stellen, Peter Brussel. “Dat hadden we niet verwacht”, zegt Beljaars. “Toen we de aanvraag vanuit dealerholdings kregen of wij de belangenbehartiging wilden doen – vooral omdat bij opdrachtgevers steeds meer de nadruk ligt op merkerkenningen en hun positie in de markt verandert – hebben we daar ja op gezegd, maar wel zodanig dat we de Focwa tijd gaven om weer op orde te komen. We hebben ons allereerst beziggehouden met de dealers en bestaande Bovag-leden, want we vonden het onfatsoenlijk om gelijk hard onder Focwa-leden te acquireren. Ook nu hebben we trouwens nog altijd geen actieve wervingscampagne gelanceerd. Maar mede dankzij ons seminar over complexe versus cosmetische schades, waar zo’n 260 mensen bij aanwezig waren, is de bal ineens snel gaan rollen. We hebben inmiddels 140 leden, waaronder vrijwel alle grote dealerholdings (onlangs sloot bijvoorbeeld PGA zich aan, red) en verschillende universele bedrijven. Natuurlijk praten we ook met de schadeketens, maar voor hen ligt dit dossier gevoeliger. In sommige gevallen is het ook nog een eis van ketens om Focwa-lid te zijn, dus vooralsnog ontkomen niet al onze leden aan een dubbel lidmaatschap.”

Wij hadden hier bij wijze van spreken al een kamer ingeruimd.

Toine Beljaars, Bovag Schade

De samenwerking tussen Focwa en Bovag liep stuk op de invoering van het keurmerk, een dossier waarop juist intensief werd samengewerkt. In een speciale keurmerkcommissie zaten Bovag, Focwa en diverse stakeholders, waaronder verzekeraars. Bovag zou de Focwa Standaard implementeren, maar vervolgens bleek de vraag wie de eigenaar van het keurmerk is een struikelblok. Focwa claimt het eigendom en de naam van het keurmerk, Bovag zegt bij monde van Toine Beljaars dat het keurmerk een gezamenlijk initiatief is en dus niet te claimen valt door een branchepartij. “Ze hebben het zelfs over hun tafelzilver, maar er zijn meerdere partijen bij betrokken geweest. Wij wilden daarom een speciale stichting voor het keurmerk, voor de borging van de normering en het verzorgen van de audits. Hierin zouden alle stakeholders zitting moeten krijgen.”

Inhoudelijk is het keurmerk Bovag Erkend Schadeherstel nu hetzelfde als Focwa Standaard 2, ofwel het keurmerk voor complexe schades. Beljaar: “Een keurmerk voor cosmetische schades vinden wij minder relevant, temeer omdat er nog diverse definities voor worden gehanteerd. Het gaat immers om het borgen van kwaliteit van herstel en dan met name de veiligheid na reparatie.”

Discussiepunten

Bij de totstandkoming van de norm waren er nog wel wat discussiepunten, vertelt Beljaars. “Wij willen de norm eigenlijk nog verder aanscherpen, vooral bij het uitbesteden van een schade aan een andere partij. De Focwa zegt: je mag schades uitbesteden, mits je de kwaliteit van het herstel garandeert. Ook vinden wij dat veiligheidscomponenten, zoals een aandrijflijn, moeten worden hersteld met merk-originele onderdelen (OEM, red), terwijl dat volgens de huidige norm ook met OES-onderdelen mag, mits gecertificeerd. In overleg met opdrachtgevers hebben we echter besloten om de norm zo te laten als hij is, omdat er anders in de schadebranche te veel onduidelijkheid ontstaat.”

Wij zien liever dat het herstel wordt uitgevoerd conform fabrieksspecificatie.

Toine Beljaars, Bovag Schade

Op dit punt dreigt het branchebelang om de kwaliteit te borgen wel vermengd te worden met het commerciële belang van de merkdealer, beaamt Beljaars. “Maar ons uitgangspunt blijft de kwaliteit van het herstel. Wij vinden het logisch dat je bij een norm die is bedoeld om de veiligheid te waarborgen zoveel mogelijk gebruik maakt van de onderdelen van de fabrikant van het voertuig. In de commercie daarvan mengen wij ons niet. De norm staat open voor universele oplossingen. Bij merk-erkend schadeherstel bepaalt de autofabrikant, daar ligt dus een essentieel verschil.”

Aanhaken

Beljaars hoopt dat het gezamenlijke belang uiteindelijk prevaleert en dat de samenwerking met de Focwa alsnog van de grond komt. “Ze kunnen nog aanhaken, maar de trein is wel vertrokken. Wij hopen door te groeien naar 500 leden medio 2018. Dan hebben we de spelers uit de ‘Champions League’ van de schadebranche binnenboord. De volgende stappen kunnen dan zijn dat wij gesprekken beginnen over integratie van cao’s en het opleidingslandschap. (Focwa is aangesloten bij de cao Kleinmetaal, red) en dat de Bovag-cao dus ook meer op zijn plek is. Ik denk dat we schadebedrijven dus veel te bieden hebben, zowel in discussies met opdrachtgevers als in de lobby bij vakbonden en overheid.”

bovag

Gelijk speelveld

Steeds meer zakelijke opdrachtgevers, en dan vooral verzekeraars, leggen bij complex schadeherstel de nadruk op het binnenhalen van merkerkenningen. Deze focus lijkt niet altijd in het voordeel van het universele kanaal, maar zorgt er juist voor dat autofabrikanten, met in hun kielzog de dealers, weer meer grip krijgen op de aftermarket. Dit lijkt tot een spagaat te kunnen leiden bij Bovag Schade, waarbij nu vooral aan dealers gelieerde herstelbedrijven zijn aangesloten, maar ook universelen lid kunnen worden. “Natuurlijk zijn de belangen niet altijd gelijk, maar volgens mij tonen wij als brancheorganisatie toch al wat jaartjes aan dat we over een helikopterview beschikken. Er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt”, reageert Beljaars. “Dat geldt ook op dit dossier. Wij kunnen niet voor opdrachtgevers bepalen hoe zij hun netwerk in willen richten. Wij strijden wel voor een level playing field, en zullen dus wel met opdrachtgevers in gesprek gaan als het speelveld ongelijk dreigt te raken. Maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Een groter vraagstuk is hoe we kunnen regelen dat de schadebedrijven zelf aan het stuur blijven zitten, onder andere door de inzet van big data, waarmee ze ook bij schade de klant naar hun eigen bedrijven kunnen loodsen. Daar hebben de opdrachtgevers en onze leden, de retailers, juist weer een gezamenlijk belang.”

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.