ING schetst somber beeld

Redactie Redactie
• Laatste update:

Daarnaast vinden de samenstellers van het ING sectorvisie-rapport dat er gunstige ontwikkelingen zijn geweest in Nederland. Zo is in de periode 1996 tot 2003 vooral de betaalbaarheid van auto’s in ons land (door stijging van het besteedbaar inkomen) gestegen, met maarliefst een kwart. In de gehele eurozone stond daar slechts een stijging van 12% tegenover. Daar staat tegenover dat de huidige macro-economische omstandigheden verre van gunstig zijn: de vooruitzichten voor het komende anderhalf jaar blijven somber. Pas in de tweede helft van 2004 zou ’s-lands economie weer aantrekken. Voor de autosector hebben de vele acties, de lage rente en het anticiperen op prijsstijgingen zeker positieve invloeden op het marktvolume. Echter, dit wordt tenietgedaan door de economische krimp en de oplopende werkloosheid.

Kleine dealers in gevaar
Ten aanzien van de Monti-gevolgen vreest de ING met name voor het voortbestaan van de kleine en zwakkere dealers. Zij zouden het slachtoffer worden van een ‘tangbeweging’. Enerzijds drijven de hogere eisen de kosten op, anderzijds is schaalvergroting noodzakelijk om die kosten weer terug te verdienen. Daarnaast komen, door de toetreding van erkende reparateurs, de rendementen van de after-sales afhankelijke dealers verder onder druk te staan. De bank vraagt zich daarbij dan ook af hoe lang het naar voren halen van verkopen (vooral door kostbare lage-rente aanbiedingen) nog door kan gaan. Ook in de VS wordt gretig naar dit actiewapen gegrepen, maar daar zijn de negatieve gevolgen voor de automobielindustrie al duidelijk voelbaar, aldus de ING.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.