Monti definitief: vrije vestiging ná 2005

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dit geldt overigens niet voor voertuigen boven de 3,5 ton GVW: daarvoor blijft de locatieclausule van kracht.
Monti heeft op het laatste moment de positie van de erkende reparateur versterkt: fabrikanten moeten technische informatie voor het resetten van motormanagementsystemen direct en in een bruikbaar format ter beschikking stellen. Zowel dealers als erkende reparateurs mag niets in de weg gelegd worden wanneer zij originele onderdelen of onderdelen die als gelijkwaardig worden beschouwd willen doorverkopen aan andere onderhouds- en reparatiebedrijven. Niet-originele onderdelen waarvan de onderdelenfabrikant schriftelijk verklaart dat zij volgens dezelfde technische specificaties zijn vervaardigd als originele onderdelen moeten als gelijkwaardig aan origineel worden beschouwd – en mogen bij onderhoud en reparaties vrijelijk gebruikt worden door dealers en erkende reparateurs, tenzij het om een garantiegeval of recall gaat. Als een autofabrikant bezwaar heeft tegen het gebruik van een ‘gelijkwaardig’ onderdeel, zal hij moeten bewijzen dat dit niet volgens de originele specificaties is gefabriceerd.

De belangrijkste elementen van de nieuwe verordening zijn:

– De nieuwe regeling wordt 1 oktober aanstaande van kracht, maar heeft een overgangsperiode van een jaar. In die periode moeten bestaande contracten worden aangepast. Onduidelijk is of onderhouds-/reparatiebedrijven die aan de fabrikanteisen voldoen al de positie van erkend reparateur kunnen afdwingen op het moment dat de dealercontracten nog niet zijn aangepast aan de nieuwe verordening.

– Fabrikanten/importeurs moeten kiezen tussen een selectief systeem (dealers mogen actief klanten benaderen in de hele EU en krijgen vanaf 2005 de vrijheid om extra vestigingen te openen, maar ze mogen auto’s niet doorverkopen aan niet-dealers) en een exclusief systeem (dealers krijgen niet meer dan een bepaald exclusief rayon, maar mogen auto’s aan andere wederverkopers doorverkopen).

– Dealers mogen meerdere merken in één pand verkopen. Fabrikanten mogen alleen eisen dat daarvoor een bepaald aangewezen deel van de showroom wordt gebruikt. De eisen van aparte juridische eenheden voor de merken, afgescheiden showrooms, een apart management e.d. zijn niet langer toegestaan. Wel is het in de toekomst mogelijk dat importeur en dealer overeenkomen dat de dealer een merkgebonden verkoopstaf houdt, mits de importeur alle daarmee verbonden extra kosten voor haar rekening neemt.

– Dealers mogen niet langer verplicht worden ook onderhoud uit te voeren: ze mogen dat uitbesteden aan ‘erkende reparateurs’. Iedere onafhankelijke garage die voldoet aan de ‘werkplaatseisen’ die een fabrikant ook aan zijn dealers stelt (opleiding, apparatuur en equipment) moet bij een aanvraag worden toegelaten als erkend reparateur. Zowel de erkende reparateur als de vrije garage kunnen als het om technische informatie en trainingen gaat eisen dat ze dezelfde behandeling krijgen als dealers.

– Fabrikanten/importeurs die een dealercontract willen beëindigen, moeten daarbij schriftelijk een duidelijke, objectieve uitleg verstrekken. Een contract voor bepaalde tijd moet een duur hebben van minimaal vijf jaar.

– Dealers mogen vrijelijk auto’s bestellen die voldoen aan specificaties in een van de EU-lidtstaten. Rechtsgestuurde auto’s moeten geleverd worden, ook al zijn die nog niet verkocht. En een dealer die denkt dat hij met een auto volgens Spaanse specificaties iets in huis haalt dat beter verkoopt dan een auto met Nederlandse specificaties, mag deze bestellen. De fabrikant moet in dat geval leveren.

Met medewerking van Bovag-jurist Arnold Koopmans en mr Walter van Overbeek (Houthoff Buruma).

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.