Focwa rechtszaken

Focwa en Bukholczer overwegen mediator

Focwa Schadeherstel en zijn voormalig secretaris Karel Bukholczer stonden vandaag opnieuw voor de rechter. Redacteur Paul van den Bogaard was getuige van een voorzichtige toenadering tussen beide partijen. "Ik takes two to…

Bukholczer schaak in strijd met focwa

Karel Bukholczer heeft het in hem als Focwasecretaris gestelde vertrouwen ernstig geschaad, oordeelde de kantonrechter in een door Focwa aangespannen zaak. Bukholczers advocaat beraadt zich op een tegenzet.