Brancherapporten Overig

SRA Branche in Zicht 2020

Accountantvereniging SRA maakt elk jaar de balans in het mkb op middels het onderzoek Branche in Zicht (BiZ).

Diefstalcijfers H1 2019

Het aantal gestolen personenauto's is in het eerste half jaar van 2019 met een procent licht gedaald ten opzichte van die periode in 2018.