Brancherapporten Schade

UWV Arbeidsmarktupdate

Het UWV heeft een analyse gepubliceerd over de arbeidsmarkt in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Het aantal vacatures neemt na jaren van krimp toe, maar voor…