Focwa waarschuwt: 5 mei in metaal-cao geen vrije dag

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Werknemers bij carrosserie- en ruitherstelbedrijven hebben 5 mei geen vrije dag. (Foto: Shutterstock)

Consternatie in schadeland: is 5 mei nu wél of geen officiële vrije dag? Naar aanleiding van een bericht over de vrije dag voor autobedrijven die onder de cao motorvoertuigen vallen, hingen diverse schade-ondernemers met ‘Woerden’ aan de lijn. Om aan de onduidelijkheid een einde te maken, stuurde Focwa vandaag een ledenbericht: “In de cao voor het carrosseriebedrijf waar schadeherstelbedrijven onder vallen, staat dat 5 mei geen vrije dag is. In de nieuwe cao komt dit ook niet te staan”, schrijft Focwa. “Dit is dus anders dan in de cao motorvoertuigen en tweewielerbedrijven.” Woordvoerder Brecht Grieten meldt dat er een veertigtal telefoontjes over zijn binnengekomen.

Algemeen bindend

“De cao Kleinmetaal is van toepassing op voor alle bedrijven en hun medewerkers die waarvan de hoofdactiviteit binnen de werkingssfeer van deze cao vallen, zoals ruit- en carrosserieschadebedrijven. Ook bedrijven die geen lid van Focwa zijn moeten dus deze cao toepassen”, aldus Grieten, “omdat de cao algemeen verbindend is”. Dus ook (ruit)schadebedrijven die lid zijn van Bovag, moeten zich houden aan de cao Kleinmetaal.

De verwarring zit hem erin dat het gaat om de hoofdactiviteit: als een onderneming hoofdzakelijk actief is in schadeherstel, ruitherstel en/of caravan- en camperherstel, geldt de cao voor het carrosseriebedrijf, maar als (ruit)schadeherstel een nevenactiviteit is van een dealer- of autobedrijf, dan geldt de cao motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven. “Als de schade-activiteiten in een aparte bv vallen, zoals bijvoorbeeld bij veel grote dealerholdings het geval is, dan geldt voor de schade-bv wel de Kleinmetaal-cao”, zegt Grieten. “En dat betekent: geen vrij op 5 mei.”

Wel kan 5 mei door de werkgever worden aangewezen als collectieve vrije dag; hiervan mogen er volgens de cao Kleinmetaal, waar de schadesector onder valt, maximaal 3 per kalenderjaar van worden aangewezen.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.