Grote schadebedrijven rijgen de merkerkenningen aaneen

Schadebedrijf Top 15 | Van Mossel ook in schadeland de grootste

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Beelden: Shutterstock

Een eigen opleidingscentrum dat zo’n twee keer per jaar 10 goede mensen oplevert. Op die manier wil de grootste schadehersteller van Nederland, Van Mossel, het personeelstekort die de branche in zijn greep heeft, te lijf. Daarnaast is het bedrijf met enkele andere grote herstellers actief in opleidingsinstituut Autotech.Bekijk in de Automotive Kennisbank de Top 41 van grootste schadebedrijven (de Top 15 is er voor dit artikel uitgelicht en van extra info voorzien). De investeringen in dit soort initiatieven zijn kostbaar. Voor de middenmoot met één of twee bedrijven zijn dit handelstempo én het investeringsniveau nauwelijks bij te houden, verwachten de herstellers die we voor de Top 15 Schadeherstelbedrijven vroegen naar hun analyse van de markt.

p15 123

 

De koplopers worden niet alleen sterker door de groei in aantal vestigingen, maar vooral door hun voorsprong in kennis en kunde. Elektronica en moderne technieken maken autoherstel ingewikkelder en kostbaarder en steeds vaker is merkspecifieke kennis een vereiste. De kloof tussen de koplopers en de rest zal groter worden als opdrachtgevers straks gaan sturen op voertuigkarakteristieken en niet meer op postcode. Dan betalen al die investeringen van nu zich terug.

Ketens houden hun meerwaarde voor de landelijke afspraken met verzekeraars en leasemaatschappijen

Langzamerhand ontstaan er mini-ketens binnen de landelijke schadeketens. Dan rijst vanzelf de vraag in hoeverre die grote bedrijven nog een landelijke ketenorganisatie nodig hebben. Voor de centrale afspraken met landelijke opdrachtgevers, luidt veelal het antwoord, maar ook voor slimme, collectieve inkoopvoordelen.

Toch zullen de ketens zich moeten bezinnen op hun toegevoegde waarde voor de grote herstelbedrijven. Die zou kunnen liggen in het feit dat de benodigde merkerkenningen binnen zo’n club kunnen worden verzameld zodat de bedrijven ze niet allemaal zelf in huis hoeven hebben.

Volgens Joost den Elzen, ABS-schadeondernemer met acht vestigingen, heeft de landelijke ketenorganisatie zeker zijn toegevoegde waarde. “Ze houden hun meerwaarde waar het gaat om de landelijke overeenkomsten met verzekeraars en leasemaatschappijen, op het gebied van ketencerti­ficatie en inkoop. Hoewel wij zelf ook veel merkerkenningen in huis willen halen, kun je ze eigenlijk nooit allemaal hebben.

p15 456

Je bent immers ook afhankelijk van wie de dealer in de regio kiest, naast de forse investeringen. Binnen een keten kun je dat werk doorschuiven.” Den Elzen kocht begin dit jaar het bedrijf van ABS-collega Hoppenbrouwers en legt de focus voor dit jaar dan ook vooral op de integratie van de aangekochte bedrijven. “We zijn wel in gesprek met een dealerholding over een samenwerking. Verder investeren we vooral in de interne processen en in de nieuwe eisen van de merkerkenningen van bijvoorbeeld de VAG-groep.

Met meer omvang kun je makkelijker investeren in kennis

We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd als dit jaar. Dan gaat het om uitbreiding, investering in equipment en opleiding, maar ook om het upgraden van werkplaatsen. Zo worden we in Zoetermeer en Roosendaal Tesla Primary hersteller en gaan we in Rotterdam de capaciteit verdubbelen”, vertelt Den Elzen.

Verder wil het bedrijf groeien in ruitherstel. “In totaal komt onze omzet naar verwachting 20 procent hoger uit dan vorig jaar. Om die groei operationeel te begeleiden hebben we Rogier Schinkel (afkomstig van Stern, red) aangetrokken.” Wel verwacht Den Elzen dat kleine spelers het lastiger krijgen. “Vooral voor bedrijven die buiten de keten opereren.

p15 789

p15 shutterstock shadeVoor nieuwe auto’s zijn toch specialisaties nodig. Binnen een keten kun je dan bij een collega terecht.” Ook zijn ABS-collega Martijn Boekhorst denkt dat schadebedrijven met één of maximaal drie vestigingen het moeilijker zullen krijgen. “Ze moeten in ieder geval goed nadenken over hun toekomst en consequent keuzes in maken. Of je blijft relatief klein en kiest voor een nichesegment of lokale markt. Of je investeert in kennis en mensen. Een andere optie is dat je op zoek gaat naar een geschikte overnamepartner”, aldus Boekhorst, die denkt dat veel ondernemers op een cruciaal punt staan, mede door hun leeftijd. “Ga ik nog investeren of verkopen, daar komt het vaak op neer.”

Bij Van Mossel ziet Ad van Diepenbeek dan ook groeimogelijkheden. “We zullen nog een paar vestigingen aansluiten, om het netwerk van 80 naar 100 procent dekkend te krijgen.” Boekhorst gelooft ook in schaalvergroting, meer volume, synergie en samenwerking.

p15 101112

Hij werkt al sinds 2017 samen met dealerholding Bochane en heeft inmiddels 13 schadevestigingen. “Als je meer omvang hebt, kun je makkelijker investeren in kennis en equipment. Ook ben je beter in staat een volwaardige, eigen HR-afdeling op te zetten. Zeker in deze tijd van personeelsschaarste heb je dat hard nodig en kun je dat als ondernemer echt niet allemaal zelf meer.”

Kennis, kunde en toegang tot data zijn volgens Boekhorst cruciaal voor de toekomst. “Aansprakelijkheid gaat alleen maar belangrijker worden in de sturing. Daarvoor heb je gespecialiseerde (merk) kennis en fabrieksdata nodig en is het alleen maar goed om een nauwe samenwerking met een dealer te hebben. We merken het bijvoorbeeld ook aan schadeherstel in privélease: dat komt steeds meer binnen via de dealer.”

Uitwisselen

p15shutterstockBinnen de eigen groep is het uitwisselen van specialistisch (merk)herstel de gewoonste zaak van de wereld, aldus Boekhorst. De volgende stap is het doorschuiven van werk binnen vestigingen van de ketens. De meeste landelijke ketens willen dat maar al te graag, maar in de praktijk blijkt die uitwisseling van werk nog niet zo simpel. De noodzaak om dit wél te doen, zal groter worden naarmate opdrachtgevers uit oogpunt van aansprakelijkheid sturen op kwaliteitsstempels als certi­ficeringen en merkerkenningen. Het onderling uitwisselen van werk is een stuk makkelijker bij schadevestigingen van dealerbedrijven. Hier ligt de nadruk vooral op een geruisloze samenwerking en fungeert het dealerbedrijf vaak als loket voor het schadebedrijf. Om het hele proces vlot te laten verlopen is een nauwgezette intake bij het dealerbedrijf cruciaal om de schade in een zo vroeg mogelijk stadium goed het proces in te sturen. Ander aspect is dat de merkspecicifieke kennis dichtbij is.

Onderhoud en schadeherstel zullen naar elkaar toegroeien

Eén adres

“Ik denk dat onderhoud en schadeherstel in de toekomst alleen maar naar elkaar zullen toegroeien”, zegt Jeroen Baars, dga van Rijnders, aangesloten bij Schadenet met 8 schadebedrijven, een eigen Bosch Car Service en nog een pool- en remarketingbedrijf. “Alleen vanuit onze eigen activiteiten hebben we al genoeg onderhoudswerk. Het is voor onze opdrachtgevers alleen maar handig als ze één adres hebben voor hun auto. Als wij tijdens het herstelwerk zien dat er iets mankeert aan de banden of onderhoud, nemen we dat meteen mee. Hier hebben we flink voor geïnvesteerd”, zegt Baars. “We repareren veel voor de leasemarkt en krijgen veel relatief nieuwe auto’s binnen, voorzien van alle moderne technieken en rijhulpsystemen. Wij moeten wel blijven investeren in kennis en equipment om goed bij te blijven en de veiligheid te kunnen waarborgen.”

p15 131415

Volgens Baars is het lastig voor de kleinere schadebedrijven om het tempo van verandering lang bij te benen. “Daarmee ontstaat een schifting in de markt en wordt de afstand met de koplopers alleen maar groter”, denkt hij. “De borging van veiligheid wordt alleen maar belangrijker.” Volgens Baars is het niet meer dan terecht dat die extra kosten, administratieve werkzaamheden en investeringen worden doorgerekend in de tarieven van opdrachtgevers. “Zonder al die kennis en apparatuur kunnen we gewoonweg ons werk niet goed doen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in kalibratie-apparatuur voor glasherstel.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Schadebedrijf Top 15 | Van Mossel ook in schadeland de grootste | Automotive Online
Grote schadebedrijven rijgen de merkerkenningen aaneen

Schadebedrijf Top 15 | Van Mossel ook in schadeland de grootste

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Beelden: Shutterstock

Een eigen opleidingscentrum dat zo’n twee keer per jaar 10 goede mensen oplevert. Op die manier wil de grootste schadehersteller van Nederland, Van Mossel, het personeelstekort die de branche in zijn greep heeft, te lijf. Daarnaast is het bedrijf met enkele andere grote herstellers actief in opleidingsinstituut Autotech.Bekijk in de Automotive Kennisbank de Top 41 van grootste schadebedrijven (de Top 15 is er voor dit artikel uitgelicht en van extra info voorzien). De investeringen in dit soort initiatieven zijn kostbaar. Voor de middenmoot met één of twee bedrijven zijn dit handelstempo én het investeringsniveau nauwelijks bij te houden, verwachten de herstellers die we voor de Top 15 Schadeherstelbedrijven vroegen naar hun analyse van de markt.

p15 123

 

De koplopers worden niet alleen sterker door de groei in aantal vestigingen, maar vooral door hun voorsprong in kennis en kunde. Elektronica en moderne technieken maken autoherstel ingewikkelder en kostbaarder en steeds vaker is merkspecifieke kennis een vereiste. De kloof tussen de koplopers en de rest zal groter worden als opdrachtgevers straks gaan sturen op voertuigkarakteristieken en niet meer op postcode. Dan betalen al die investeringen van nu zich terug.

Ketens houden hun meerwaarde voor de landelijke afspraken met verzekeraars en leasemaatschappijen

Langzamerhand ontstaan er mini-ketens binnen de landelijke schadeketens. Dan rijst vanzelf de vraag in hoeverre die grote bedrijven nog een landelijke ketenorganisatie nodig hebben. Voor de centrale afspraken met landelijke opdrachtgevers, luidt veelal het antwoord, maar ook voor slimme, collectieve inkoopvoordelen.

Toch zullen de ketens zich moeten bezinnen op hun toegevoegde waarde voor de grote herstelbedrijven. Die zou kunnen liggen in het feit dat de benodigde merkerkenningen binnen zo’n club kunnen worden verzameld zodat de bedrijven ze niet allemaal zelf in huis hoeven hebben.

Volgens Joost den Elzen, ABS-schadeondernemer met acht vestigingen, heeft de landelijke ketenorganisatie zeker zijn toegevoegde waarde. “Ze houden hun meerwaarde waar het gaat om de landelijke overeenkomsten met verzekeraars en leasemaatschappijen, op het gebied van ketencerti­ficatie en inkoop. Hoewel wij zelf ook veel merkerkenningen in huis willen halen, kun je ze eigenlijk nooit allemaal hebben.

p15 456

Je bent immers ook afhankelijk van wie de dealer in de regio kiest, naast de forse investeringen. Binnen een keten kun je dat werk doorschuiven.” Den Elzen kocht begin dit jaar het bedrijf van ABS-collega Hoppenbrouwers en legt de focus voor dit jaar dan ook vooral op de integratie van de aangekochte bedrijven. “We zijn wel in gesprek met een dealerholding over een samenwerking. Verder investeren we vooral in de interne processen en in de nieuwe eisen van de merkerkenningen van bijvoorbeeld de VAG-groep.

Met meer omvang kun je makkelijker investeren in kennis

We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd als dit jaar. Dan gaat het om uitbreiding, investering in equipment en opleiding, maar ook om het upgraden van werkplaatsen. Zo worden we in Zoetermeer en Roosendaal Tesla Primary hersteller en gaan we in Rotterdam de capaciteit verdubbelen”, vertelt Den Elzen.

Verder wil het bedrijf groeien in ruitherstel. “In totaal komt onze omzet naar verwachting 20 procent hoger uit dan vorig jaar. Om die groei operationeel te begeleiden hebben we Rogier Schinkel (afkomstig van Stern, red) aangetrokken.” Wel verwacht Den Elzen dat kleine spelers het lastiger krijgen. “Vooral voor bedrijven die buiten de keten opereren.

p15 789

p15 shutterstock shadeVoor nieuwe auto’s zijn toch specialisaties nodig. Binnen een keten kun je dan bij een collega terecht.” Ook zijn ABS-collega Martijn Boekhorst denkt dat schadebedrijven met één of maximaal drie vestigingen het moeilijker zullen krijgen. “Ze moeten in ieder geval goed nadenken over hun toekomst en consequent keuzes in maken. Of je blijft relatief klein en kiest voor een nichesegment of lokale markt. Of je investeert in kennis en mensen. Een andere optie is dat je op zoek gaat naar een geschikte overnamepartner”, aldus Boekhorst, die denkt dat veel ondernemers op een cruciaal punt staan, mede door hun leeftijd. “Ga ik nog investeren of verkopen, daar komt het vaak op neer.”

Bij Van Mossel ziet Ad van Diepenbeek dan ook groeimogelijkheden. “We zullen nog een paar vestigingen aansluiten, om het netwerk van 80 naar 100 procent dekkend te krijgen.” Boekhorst gelooft ook in schaalvergroting, meer volume, synergie en samenwerking.

p15 101112

Hij werkt al sinds 2017 samen met dealerholding Bochane en heeft inmiddels 13 schadevestigingen. “Als je meer omvang hebt, kun je makkelijker investeren in kennis en equipment. Ook ben je beter in staat een volwaardige, eigen HR-afdeling op te zetten. Zeker in deze tijd van personeelsschaarste heb je dat hard nodig en kun je dat als ondernemer echt niet allemaal zelf meer.”

Kennis, kunde en toegang tot data zijn volgens Boekhorst cruciaal voor de toekomst. “Aansprakelijkheid gaat alleen maar belangrijker worden in de sturing. Daarvoor heb je gespecialiseerde (merk) kennis en fabrieksdata nodig en is het alleen maar goed om een nauwe samenwerking met een dealer te hebben. We merken het bijvoorbeeld ook aan schadeherstel in privélease: dat komt steeds meer binnen via de dealer.”

Uitwisselen

p15shutterstockBinnen de eigen groep is het uitwisselen van specialistisch (merk)herstel de gewoonste zaak van de wereld, aldus Boekhorst. De volgende stap is het doorschuiven van werk binnen vestigingen van de ketens. De meeste landelijke ketens willen dat maar al te graag, maar in de praktijk blijkt die uitwisseling van werk nog niet zo simpel. De noodzaak om dit wél te doen, zal groter worden naarmate opdrachtgevers uit oogpunt van aansprakelijkheid sturen op kwaliteitsstempels als certi­ficeringen en merkerkenningen. Het onderling uitwisselen van werk is een stuk makkelijker bij schadevestigingen van dealerbedrijven. Hier ligt de nadruk vooral op een geruisloze samenwerking en fungeert het dealerbedrijf vaak als loket voor het schadebedrijf. Om het hele proces vlot te laten verlopen is een nauwgezette intake bij het dealerbedrijf cruciaal om de schade in een zo vroeg mogelijk stadium goed het proces in te sturen. Ander aspect is dat de merkspecicifieke kennis dichtbij is.

Onderhoud en schadeherstel zullen naar elkaar toegroeien

Eén adres

“Ik denk dat onderhoud en schadeherstel in de toekomst alleen maar naar elkaar zullen toegroeien”, zegt Jeroen Baars, dga van Rijnders, aangesloten bij Schadenet met 8 schadebedrijven, een eigen Bosch Car Service en nog een pool- en remarketingbedrijf. “Alleen vanuit onze eigen activiteiten hebben we al genoeg onderhoudswerk. Het is voor onze opdrachtgevers alleen maar handig als ze één adres hebben voor hun auto. Als wij tijdens het herstelwerk zien dat er iets mankeert aan de banden of onderhoud, nemen we dat meteen mee. Hier hebben we flink voor geïnvesteerd”, zegt Baars. “We repareren veel voor de leasemarkt en krijgen veel relatief nieuwe auto’s binnen, voorzien van alle moderne technieken en rijhulpsystemen. Wij moeten wel blijven investeren in kennis en equipment om goed bij te blijven en de veiligheid te kunnen waarborgen.”

p15 131415

Volgens Baars is het lastig voor de kleinere schadebedrijven om het tempo van verandering lang bij te benen. “Daarmee ontstaat een schifting in de markt en wordt de afstand met de koplopers alleen maar groter”, denkt hij. “De borging van veiligheid wordt alleen maar belangrijker.” Volgens Baars is het niet meer dan terecht dat die extra kosten, administratieve werkzaamheden en investeringen worden doorgerekend in de tarieven van opdrachtgevers. “Zonder al die kennis en apparatuur kunnen we gewoonweg ons werk niet goed doen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in kalibratie-apparatuur voor glasherstel.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.