Garantiefonds verdenkt Focwa van fraude

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Volgens het Garantiefonds heeft de Federatie Focwa, dat de garantiekas beheert, ongeautoriseerd geld overgemaakt van de rekening van het Garantiefonds naar de Vereniging Focwa Schadeherstel.

De fraude, ter hoogte van naar schatting 535 duizend euro, is aan het licht gekomen na een forensisch accountantsonderzoek van het bureau Grant Thornton Forensic Services, zo meldt het Garantiefonds.

De advocaat van het fonds, Peter Schouten, heeft het Openbaar Ministerie inmiddels gevraagd om een onderzoek te starten naar de fraude en om beslag te leggen op de rekening van Focwa Schadeherstel ter hoogte van hetzelfde bedrag. Of er daadwerkelijk beslag wordt gelegd is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek door het OM.

Focwa: aperte onzin
Volgens Focwa Schadeherstel is de aanklacht “aperte onzin”, zo zegt voorzitter Denis Maessen in een reactie aan Automotive. “Er is geen fraude gepleegd. Dit is een doelbewuste actie van het Garantiefonds om de aandacht af te leiden van de zaken die momenteel worden gevoerd tegen het bestuur en de directeur Karel Bukholzcer.

Volgens Schouten staat de getroebleerde verhouding echter los van deze zaak.“Dit is een strafrechtelijke kwestie met het oog op het algemeen belang. Het publiek heeft baat bij een sterk garantiefonds in de schadeherstelbranche. Daarom is het essentieel dat deze zaak zonder emoties wordt afgewikkeld.”

Nog voldoende in kas
De Federatie Focwa beheert via het dienstencentrum de rekening van het Garantiefonds, die is bedoeld voor het opvangen van garantieclaims na slecht uitgevoerd herstelwerk en calamiteiten voor de consument zoals een faillissement van een schadeherstelbedrijf. “We hebben nog genoeg middelen in kas om deze calamiteiten op te vangen”, stelt Nico van Beveren, voorzitter van het Garantiefonds.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.