Garantiefonds schiet terug: we zwichten niet voor Schadeherstel

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Het Garantiefonds stelt dat er heel bewust is gekozen voor een onafhankelijke positie ten opzichte van de Vereniging Focwa Schadeherstel, om “een onafhankelijk kwaliteitsbeleid te garanderen aan consumenten en zakelijke opdrachtgevers”.

Druk
Volgens het fonds wordt er door Focwa Schadeherstel druk uitgeoefend op de bestuurders van het Garantiefonds om toch zeggenschap af te dwingen. “Het bestuur van de Stichting zwicht echter niet voor die druk”, zo staat in de advocatenbrief te lezen.

Focwa Schadeherstel-voorzitter Denis Maessen gaf eerder aan dat het geld uit het Garantiefonds zal worden overgeboekt naar de nieuwe stichting die de vereniging Schadeherstel wil opzetten. Maar dat kan niet, zo schrijft Marges. “Er is geen grond om het geld dat de Stichting […] beheert ter beschikking te stellen aan dit nieuw op te richten fonds.

Dat strookt niet met het doel van de stichting, namelijk het beheren en bewaken van dit fonds. De Stichting kan niet tot het doen van een dergelijke betaling worden verplicht. Focwa Garantiefonds heeft een kleine 500 duizend euro in kas ter dekking van mogelijke schadeclaims op deelnemers. Het totale vermogen van de Stichting is 670 duizend euro, zo meldt het advocatenkantoor desgevraagd aan Automotive.

Het Garantiefonds meldt zijn activiteiten voort te zetten en het te betreuren dat Schadeherstel haar leden niet langer adviseert om zich bij de Stichting aan te sluiten. Het Garantiefonds meldt verder de aantijgingen van Focwa Schadeherstel beu te zijn. “Vanwege de aanvallen die op verschillende personen zijn gericht, ziet de Stichting zich genoodzaakt om het een en ander recht te zetten”, zo meldt het Garantiefonds in de brief. 

Zo zijn de “beschuldigingen en verwijten” die vereniging Focwa Schadeherstel uit aan het adres van secretaris Karel Bukholczer en voorzitter Nico van Beveren volgens het Garantiefonds onjuist. “De Stichting heeft om die reden geen gehoor gegeven aan de oproep van de Vereniging om deze twee personen de rug toe te keren.”

Voorzitter Nico van Beveren wil verder niet inhoudelijk op de brief reageren. Hij meldt wel dat de berichtgeving in andere media, dat hij is geschorst als voorzitter van het Garantiefonds, “pertinent onjuist” is.

Nota bene:
In het eerder verschenen artikel over dit onderwerp, `Focwa maakt schoon schip`, staat dat Van Beveren voorzitter was van het Garantiefonds, maar dit moet natuurlijk `is` zijn: Van Beveren is nog altijd als voorzitter van het fonds actief.
Ook wordt er gesteld dat de heren Van de Waerdt, Eekhout en Van Beveren zijn geschorst; als bestuursleden van Focwa Schadeherstel zijn ze echter vrijwillig opgestapt. Het schadebedrijf van Van Beveren is geschorst als Focwa-lid. Van Beveren zegt hier tegen in beroep te gaan bij de Focwa Beroepscommissie.
In hetzelfde artikel meldt Denis Maessen dat er “afscheid is genomen van Karel Bukholczer”. Dat klopt, in die zin dat hij op staande voet is ontslagen, maar Bukholczer heeft dit ontslag echter aangevochten en deze zaak is nog onder de rechter. 
Onze excuses voor eventueel ontstane verwarring.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Garantiefonds schiet terug: we zwichten niet voor Schadeherstel | Automotive Online

Garantiefonds schiet terug: we zwichten niet voor Schadeherstel

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Het Garantiefonds stelt dat er heel bewust is gekozen voor een onafhankelijke positie ten opzichte van de Vereniging Focwa Schadeherstel, om “een onafhankelijk kwaliteitsbeleid te garanderen aan consumenten en zakelijke opdrachtgevers”.

Druk
Volgens het fonds wordt er door Focwa Schadeherstel druk uitgeoefend op de bestuurders van het Garantiefonds om toch zeggenschap af te dwingen. “Het bestuur van de Stichting zwicht echter niet voor die druk”, zo staat in de advocatenbrief te lezen.

Focwa Schadeherstel-voorzitter Denis Maessen gaf eerder aan dat het geld uit het Garantiefonds zal worden overgeboekt naar de nieuwe stichting die de vereniging Schadeherstel wil opzetten. Maar dat kan niet, zo schrijft Marges. “Er is geen grond om het geld dat de Stichting […] beheert ter beschikking te stellen aan dit nieuw op te richten fonds.

Dat strookt niet met het doel van de stichting, namelijk het beheren en bewaken van dit fonds. De Stichting kan niet tot het doen van een dergelijke betaling worden verplicht. Focwa Garantiefonds heeft een kleine 500 duizend euro in kas ter dekking van mogelijke schadeclaims op deelnemers. Het totale vermogen van de Stichting is 670 duizend euro, zo meldt het advocatenkantoor desgevraagd aan Automotive.

Het Garantiefonds meldt zijn activiteiten voort te zetten en het te betreuren dat Schadeherstel haar leden niet langer adviseert om zich bij de Stichting aan te sluiten. Het Garantiefonds meldt verder de aantijgingen van Focwa Schadeherstel beu te zijn. “Vanwege de aanvallen die op verschillende personen zijn gericht, ziet de Stichting zich genoodzaakt om het een en ander recht te zetten”, zo meldt het Garantiefonds in de brief. 

Zo zijn de “beschuldigingen en verwijten” die vereniging Focwa Schadeherstel uit aan het adres van secretaris Karel Bukholczer en voorzitter Nico van Beveren volgens het Garantiefonds onjuist. “De Stichting heeft om die reden geen gehoor gegeven aan de oproep van de Vereniging om deze twee personen de rug toe te keren.”

Voorzitter Nico van Beveren wil verder niet inhoudelijk op de brief reageren. Hij meldt wel dat de berichtgeving in andere media, dat hij is geschorst als voorzitter van het Garantiefonds, “pertinent onjuist” is.

Nota bene:
In het eerder verschenen artikel over dit onderwerp, `Focwa maakt schoon schip`, staat dat Van Beveren voorzitter was van het Garantiefonds, maar dit moet natuurlijk `is` zijn: Van Beveren is nog altijd als voorzitter van het fonds actief.
Ook wordt er gesteld dat de heren Van de Waerdt, Eekhout en Van Beveren zijn geschorst; als bestuursleden van Focwa Schadeherstel zijn ze echter vrijwillig opgestapt. Het schadebedrijf van Van Beveren is geschorst als Focwa-lid. Van Beveren zegt hier tegen in beroep te gaan bij de Focwa Beroepscommissie.
In hetzelfde artikel meldt Denis Maessen dat er “afscheid is genomen van Karel Bukholczer”. Dat klopt, in die zin dat hij op staande voet is ontslagen, maar Bukholczer heeft dit ontslag echter aangevochten en deze zaak is nog onder de rechter. 
Onze excuses voor eventueel ontstane verwarring.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.