RAI Vereniging: Kilometerheffing enige kans om klimaatdoelen te halen

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Door kilometerbeprijzing gaan autobezitters beter nadenken over hun keuzen en dat levert filereductie op. (Foto: Shutterstock)

Alleen als het huidige stelsel van autobelastingen op de schop gaat en kilometerbeprijzing wordt ingevoerd, kan het kabinet zijn klimaatdoelen halen. Dat stelt RAI Vereniging op basis van een onderzoek in samenwerking met adviesbureau Revnext. De beste maatregel is volgens de brancheorganisatie een kilometerprijs op basis van de CO2-uitstoot van een auto. “Dit zorgt er bovendien voor dat de belastinginkomsten op peil blijven en de bereikbaarheid verbetert”, aldus RAI Vereniging. 

Lees hier hoe de Mobiliteitsalliantie rond de verkiezingen in 2017 in een moeilijke spagaat terechtkwam omdat ‘natuurlijke’ bondgenoot VVD fel tegen een kilometerheffing is.

Revnext heeft meerdere scenario’s doorgerekend en concludeert dat als het kabinet het fiscale stimuleringsbeleid van elektrische auto’s de komende jaren doorzet, de CO2-doelstelling van 13,2 Mton niet haalt. De enige oplossing is volgens RAI Vereniging dat het huidige autobelastingstelsel van bpm en mrb op de schop gaat en plaats maakt voor een kilometerprijs. “Het grootste reductie-effect (-5 Mton) wordt bereikt bij een kilometerprijs waarvan de hoogte afhankelijk is van de CO2 uitstoot van een auto”, schrijft de vereniging.  

Minste terugval

Revnext concludeert niet alleen dat bij deze variabele kilometerprijs de CO2-uitstootdoelstelling wordt gehaald, maar dat ook de belastinginkomsten voor de schatkist het minst terugvallen (dit jaar komen de inkomsten rond de 20 miljard uit) Wanneer de overheid de bestaande autobelastingen niet omgooit, verliest de schatkist tot 2030 10,7 miljard euro aan inkomsten (exclusief accijnsderving). Dit komt door het wegvallen van de inkomsten uit mrb en bpm op benzine en dieselauto’s. Bij invoering van een kilometerprijs met variabele heffing, is de derving ‘slechts’ 2,8 miljard euro. ” De gewone automobilist draait straks op voor de subsidies van elektrische auto’s, doordat de mrb en bpm op benzine- en diesel-modellen fors worden verhoogd.” Dat is onaanvaardbaar, stelt Van Eijck. “Betalen naar gebruik is eerlijker en levert een veel groter maatschappelijk voordeel op. Invoering is een no brainer.”   

Minder verkeer

Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat bij een variabele kilometerprijs, automobilisten bewuster gaan nadenken over het autogebruik. Daarmee wordt de CO2 reductie niet alleen bereikt door de verkoop van nieuwe elektrische auto’s, maar door gedragsverandering van alle autobezitters. Dit leidt uiteindelijk in 2030 tot 11 procent minder verkeer op de wegen en minder files. Volgens Van Eijck kan niemand meer om betalen naar gebruik heen. “Iedereen die blijft vasthouden aan het huidige belastingsysteem om de CO2 doelstellingen te halen en de eenzijdige focus op meer asfalt tegen de files, staat met de rug naar de toekomst. Het is nu de tijd om door te pakken en lef te tonen.”

Lees een samenvatting van het rapport in de Automotive Kennisbank.

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds kort (op eigen initiatief) een Tesla en is daar erg tevreden (goedkoop en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.

RAI Vereniging: Kilometerheffing enige kans om klimaatdoelen te halen | Automotive Online

RAI Vereniging: Kilometerheffing enige kans om klimaatdoelen te halen

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Door kilometerbeprijzing gaan autobezitters beter nadenken over hun keuzen en dat levert filereductie op. (Foto: Shutterstock)

Alleen als het huidige stelsel van autobelastingen op de schop gaat en kilometerbeprijzing wordt ingevoerd, kan het kabinet zijn klimaatdoelen halen. Dat stelt RAI Vereniging op basis van een onderzoek in samenwerking met adviesbureau Revnext. De beste maatregel is volgens de brancheorganisatie een kilometerprijs op basis van de CO2-uitstoot van een auto. “Dit zorgt er bovendien voor dat de belastinginkomsten op peil blijven en de bereikbaarheid verbetert”, aldus RAI Vereniging. 

Lees hier hoe de Mobiliteitsalliantie rond de verkiezingen in 2017 in een moeilijke spagaat terechtkwam omdat ‘natuurlijke’ bondgenoot VVD fel tegen een kilometerheffing is.

Revnext heeft meerdere scenario’s doorgerekend en concludeert dat als het kabinet het fiscale stimuleringsbeleid van elektrische auto’s de komende jaren doorzet, de CO2-doelstelling van 13,2 Mton niet haalt. De enige oplossing is volgens RAI Vereniging dat het huidige autobelastingstelsel van bpm en mrb op de schop gaat en plaats maakt voor een kilometerprijs. “Het grootste reductie-effect (-5 Mton) wordt bereikt bij een kilometerprijs waarvan de hoogte afhankelijk is van de CO2 uitstoot van een auto”, schrijft de vereniging.  

Minste terugval

Revnext concludeert niet alleen dat bij deze variabele kilometerprijs de CO2-uitstootdoelstelling wordt gehaald, maar dat ook de belastinginkomsten voor de schatkist het minst terugvallen (dit jaar komen de inkomsten rond de 20 miljard uit) Wanneer de overheid de bestaande autobelastingen niet omgooit, verliest de schatkist tot 2030 10,7 miljard euro aan inkomsten (exclusief accijnsderving). Dit komt door het wegvallen van de inkomsten uit mrb en bpm op benzine en dieselauto’s. Bij invoering van een kilometerprijs met variabele heffing, is de derving ‘slechts’ 2,8 miljard euro. ” De gewone automobilist draait straks op voor de subsidies van elektrische auto’s, doordat de mrb en bpm op benzine- en diesel-modellen fors worden verhoogd.” Dat is onaanvaardbaar, stelt Van Eijck. “Betalen naar gebruik is eerlijker en levert een veel groter maatschappelijk voordeel op. Invoering is een no brainer.”   

Minder verkeer

Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat bij een variabele kilometerprijs, automobilisten bewuster gaan nadenken over het autogebruik. Daarmee wordt de CO2 reductie niet alleen bereikt door de verkoop van nieuwe elektrische auto’s, maar door gedragsverandering van alle autobezitters. Dit leidt uiteindelijk in 2030 tot 11 procent minder verkeer op de wegen en minder files. Volgens Van Eijck kan niemand meer om betalen naar gebruik heen. “Iedereen die blijft vasthouden aan het huidige belastingsysteem om de CO2 doelstellingen te halen en de eenzijdige focus op meer asfalt tegen de files, staat met de rug naar de toekomst. Het is nu de tijd om door te pakken en lef te tonen.”

Lees een samenvatting van het rapport in de Automotive Kennisbank.

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.