IVA Business School: ‘Inzetten op uitstekend onderwijs, kennisontwikkeling en onderzoek’

Oliebollenspecial • “Het is een kwestie van ‘life long learning’ in plaats van je studie afronden en daarna aan een carrière bouwen.”
Jasper Engel (l) en Joan Janssens: "Het is een kwestie van life long learning." (foto: Promedia)

“We leven momenteel in een snel veranderende tijd. Ontwikkelingen in de wereldpolitiek hebben hun directe impact op ons dagelijks leven. Maar als ik het beperk tot onze automotive en nautische wereld, dan vindt ook daar een omwenteling plaats,” aldus Joan Janssens, algemeen directeur van de IVA Business School in Driebergen.

“Er is erg veel ondernemersgeest en kennisdeling voor nodig om het bij te houden. Er valt namelijk een aantal zaken samen op eenzelfde moment, die de branchestructuur veranderen, die al decennialang heeft standgehouden. Het is een kwestie van ‘life long learning’ in plaats van je studie afronden en daarna aan een carrière bouwen. Iedere dag zijn wij op de IVA Business School bezig met te kijken wat er gebeurt. Corona is een onderdeel van ons dagelijks leven geworden en heeft natuurlijk zijn impact gehad op ons dagonderwijs. Maar we zitten al in de volgende fase. Een volgende fase met een sterke groei aan instroom van nieuwe studenten, geheel tegen de landelijke trend in. Met welke ingrijpende ontwikkelingen hebben we dan nu te maken? We zijn nu echt afscheid aan het nemen van de uitlaat. Dus is er allereerst de elektrificatie. In het verlengde daarvan ligt natuurlijk de implementatie van waterstof. En sommigen zijn van mening dat biofuel de traditionele benzine en diesel gaat vervangen. Dit zijn technische ontwikkelingen, waar we met onze lesstof op inspelen.

Breed aanbod

Het ‘groene denken’ is noodzakelijk, maar heeft veel economische en financiële gevolgen voor de branche. Mede daarom ontwikkelen we in hoog tempo een breed aanbod van trainingen voor alumni en andere professionals uit de praktijk. Dit doen we onder het label IVA Pro. De eerste trainingen voor importeurs, leasemaatschappijen en grote dealerorganisaties verlopen naar grote tevredenheid.”  Jasper Engel (links op de foto), naast IVA Pro coördinator ook docent bij de dagopleiding, licht toe: “Aan de IVA Business School leiden we toekomstige ondernemers op. Onze studenten zijn vooral bezig met duurzame mobiliteit en hoe ze daar in de toekomst hun geld mee kunnen verdienen. Ze zijn zeer breed ontwikkeld. Ze zijn op de hoogte van mobiliteit, weten wat het is om zaken te doen in het buitenland, leren organiseren, maar ze krijgen ook begeleiding op het gebied van talentmanagement, zodat ze zichzelf leren kennen. Spreken in het openbaar is hiervan een praktijkvoorbeeld. Nederland is volgens mij een gidsland als het gaat om het verduurzamen van mobiliteit. We zitten in een fantastisch moment in de geschiedenis, het speelveld ligt open. Dat is ook onzeker, maar ik vergelijk het weleens met een autocoureur, ook die heeft die auto niet altijd helemaal onder controle. Want als je altijd controle wilt, ga je ook minder snel. Dus je moet niet bang zijn en je constant aanpassen aan wat er op je weg komt. Daar zijn wij Nederlanders juist heel goed in.”

Kennisontwikkeling

Hierop aansluitend licht Joan Janssens toe: “Er is sprake van een nieuw soort mobiliteit, die veel breder is dan de bestaande. Denk aan connected mobility. Denk aan de opkomst van de e-bikes. De branche is niet alleen meer bezig met auto’s, het draait om (deel)mobiliteit. Onontkoombaar verandert dus ook de commercie. In de naoorlogse branchestructuur van fabrikant-importeur-dealer-eindgebruiker vindt voor het eerst een omwenteling plaats. Vanwege de digitalisering zie je de autofabrikanten steeds dichterbij de consument komen, waardoor de tussenschakels kleiner worden of zelfs verdwijnen. Deze bewegingen bieden grote kansen voor onze studenten. De beroepspraktijk verandert dus, dat heeft zijn impact op de complexe lesstof. Het is een kwestie van het ‘lezen van de ontwikkelingen’ en je lesstof continue daarop aanpassen. De nieuwe opleiding Innovation Business Management is hier direct op toegesneden. Deze richting legt een groter accent op ondernemerschap, innovatie en international business management. Na een eerste pilotjaar zien we nu een toename van 300 procent en is het aantal vrouwelijke studenten zelfs drieënhalf keer zo groot. We willen voorop blijven lopen in wat we doen. Naast het geven van uitstekend onderwijs willen we ook inzetten op het delen van nieuwe kennis met onze beroepspraktijk via IVA Pro. Kortom, ‘life long learning’.”

IVA Business School: ‘Inzetten op uitstekend onderwijs, kennisontwikkeling en onderzoek’ | Automotive Online

IVA Business School: ‘Inzetten op uitstekend onderwijs, kennisontwikkeling en onderzoek’

Oliebollenspecial • “Het is een kwestie van ‘life long learning’ in plaats van je studie afronden en daarna aan een carrière bouwen.”
Jasper Engel (l) en Joan Janssens: "Het is een kwestie van life long learning." (foto: Promedia)

“We leven momenteel in een snel veranderende tijd. Ontwikkelingen in de wereldpolitiek hebben hun directe impact op ons dagelijks leven. Maar als ik het beperk tot onze automotive en nautische wereld, dan vindt ook daar een omwenteling plaats,” aldus Joan Janssens, algemeen directeur van de IVA Business School in Driebergen.

“Er is erg veel ondernemersgeest en kennisdeling voor nodig om het bij te houden. Er valt namelijk een aantal zaken samen op eenzelfde moment, die de branchestructuur veranderen, die al decennialang heeft standgehouden. Het is een kwestie van ‘life long learning’ in plaats van je studie afronden en daarna aan een carrière bouwen. Iedere dag zijn wij op de IVA Business School bezig met te kijken wat er gebeurt. Corona is een onderdeel van ons dagelijks leven geworden en heeft natuurlijk zijn impact gehad op ons dagonderwijs. Maar we zitten al in de volgende fase. Een volgende fase met een sterke groei aan instroom van nieuwe studenten, geheel tegen de landelijke trend in. Met welke ingrijpende ontwikkelingen hebben we dan nu te maken? We zijn nu echt afscheid aan het nemen van de uitlaat. Dus is er allereerst de elektrificatie. In het verlengde daarvan ligt natuurlijk de implementatie van waterstof. En sommigen zijn van mening dat biofuel de traditionele benzine en diesel gaat vervangen. Dit zijn technische ontwikkelingen, waar we met onze lesstof op inspelen.

Breed aanbod

Het ‘groene denken’ is noodzakelijk, maar heeft veel economische en financiële gevolgen voor de branche. Mede daarom ontwikkelen we in hoog tempo een breed aanbod van trainingen voor alumni en andere professionals uit de praktijk. Dit doen we onder het label IVA Pro. De eerste trainingen voor importeurs, leasemaatschappijen en grote dealerorganisaties verlopen naar grote tevredenheid.”  Jasper Engel (links op de foto), naast IVA Pro coördinator ook docent bij de dagopleiding, licht toe: “Aan de IVA Business School leiden we toekomstige ondernemers op. Onze studenten zijn vooral bezig met duurzame mobiliteit en hoe ze daar in de toekomst hun geld mee kunnen verdienen. Ze zijn zeer breed ontwikkeld. Ze zijn op de hoogte van mobiliteit, weten wat het is om zaken te doen in het buitenland, leren organiseren, maar ze krijgen ook begeleiding op het gebied van talentmanagement, zodat ze zichzelf leren kennen. Spreken in het openbaar is hiervan een praktijkvoorbeeld. Nederland is volgens mij een gidsland als het gaat om het verduurzamen van mobiliteit. We zitten in een fantastisch moment in de geschiedenis, het speelveld ligt open. Dat is ook onzeker, maar ik vergelijk het weleens met een autocoureur, ook die heeft die auto niet altijd helemaal onder controle. Want als je altijd controle wilt, ga je ook minder snel. Dus je moet niet bang zijn en je constant aanpassen aan wat er op je weg komt. Daar zijn wij Nederlanders juist heel goed in.”

Kennisontwikkeling

Hierop aansluitend licht Joan Janssens toe: “Er is sprake van een nieuw soort mobiliteit, die veel breder is dan de bestaande. Denk aan connected mobility. Denk aan de opkomst van de e-bikes. De branche is niet alleen meer bezig met auto’s, het draait om (deel)mobiliteit. Onontkoombaar verandert dus ook de commercie. In de naoorlogse branchestructuur van fabrikant-importeur-dealer-eindgebruiker vindt voor het eerst een omwenteling plaats. Vanwege de digitalisering zie je de autofabrikanten steeds dichterbij de consument komen, waardoor de tussenschakels kleiner worden of zelfs verdwijnen. Deze bewegingen bieden grote kansen voor onze studenten. De beroepspraktijk verandert dus, dat heeft zijn impact op de complexe lesstof. Het is een kwestie van het ‘lezen van de ontwikkelingen’ en je lesstof continue daarop aanpassen. De nieuwe opleiding Innovation Business Management is hier direct op toegesneden. Deze richting legt een groter accent op ondernemerschap, innovatie en international business management. Na een eerste pilotjaar zien we nu een toename van 300 procent en is het aantal vrouwelijke studenten zelfs drieënhalf keer zo groot. We willen voorop blijven lopen in wat we doen. Naast het geven van uitstekend onderwijs willen we ook inzetten op het delen van nieuwe kennis met onze beroepspraktijk via IVA Pro. Kortom, ‘life long learning’.”