Autoflex: vernieuwde planning en workflow

Oliebollenspecial • “We hebben in totaal vijf koppelingen met boekhoudpakketten.”
Pettrie de Bondt: "Je kan je volledige administratie bijhouden."

Autoflex heeft al zo’n tweeduizend klanten in Nederland en daar zijn in 2022 weer ongeveer 150 klanten bijgekomen. Het bedrijf heeft extra focus op innovatie van de garagesoftware om ervoor te zorgen dat deze klanten altijd en overal gebruik kunnen maken van de software.

Ons sterkste punt is echt de innovatie”, vertelt Pettrie de Bondt, directeur van Autoflex. Hij legt uit dat Autoflex een geïntegreerd en overzichtelijk programma is, waar iedereen op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier, mee om kan gaan. De Bondt: “In dit pakket kan je gewoon je volledige administratie van je bedrijf bijhouden. Dat koppelen we aan één van de bekende boekhoudpakketten. We sturen de data door en zorgen ervoor dat alles synchroon loopt. Daarvoor hebben we partners als SnelStart, Exact en Twinfield. We hebben in totaal vijf koppelingen met boekhoudpakketten.” Het platform heeft een simpele prijsopbouw, zodat je later niet voor rare verrassingen komt te staan. “Training, servicedesk ondersteuning en documentatie zitten hier allemaal bij. Verder hebben we elke donderdag een gratis online-training, waar iedereen zich voor kan aanmelden. Van nieuwe klanten, tot bijscholing. De eerste helft van die training doorloopt een redelijk standaard stappenplan, de tweede helft is echt interactief met vragen vanuit de praktijk”, vervolgt De Bondt.

Planning

Als de bestuurder van een voertuig belt om een afspraak te maken of een auto te kopen, komt dat in het volledig geïntegreerde planningsysteem van Autoflex en vanuit daar kan je verschillende orders maken. De order wordt dan gevuld met gegevens van de auto en relatie waarna deze wordt aangevuld met de onderdelen die erop gemonteerd moeten worden. Dat resulteert uiteindelijk in de factuur. Onlangs zijn hier door Autoflex nog aanpassingen aan gedaan. “We hebben dit jaar de planning helemaal vernieuwd, omdat we veel nieuwe inzichten hebben opgedaan over hoe alles werkt op zowel grote, als kleine schermen. Dit is gedaan na het raadplegen van de focusgroep. Daarnaast is de workflow ook helemaal veranderd. Je kan nu heel mooi zien dat de auto is binnengekomen en dat de sleutel is afgegeven. Wat geeft de bestuurder aan dat er moet gebeuren? Als dat duidelijk is volgt de inspectie op de brug en het bestellen van onderdelen. En uiteindelijk de afhandeling met de klant, het opstellen van een factuur en de koppeling naar het boekhoudprogramma. Dit proces hebben we helemaal geoptimaliseerd en ook beschikbaar gemaakt voor multi-vestigingen”, stelt De Bondt verder.

Toekomst

Autoflex kijkt ook alvast uit naar 2023. “We zijn bezig om nog mooiere software neer te zetten en we gaan de workflow uitbreiden voor de inkoop en de verkoop van voertuigen. Dat komt allemaal aan het begin van 2023 uit. We zijn ook bezig met software voor motoren. Daar is een begin mee gemaakt en gaan we uitgebreider neerzetten. Daarnaast is Autoflex bezig om een vergaande integratie met externe CRM-pakketten te realiseren. We verwachten dat we vanaf begin 2023 deze functionaliteit kunnen bieden.”

Autoflex: vernieuwde planning en workflow | Automotive Online

Autoflex: vernieuwde planning en workflow

Oliebollenspecial • “We hebben in totaal vijf koppelingen met boekhoudpakketten.”
Pettrie de Bondt: "Je kan je volledige administratie bijhouden."

Autoflex heeft al zo’n tweeduizend klanten in Nederland en daar zijn in 2022 weer ongeveer 150 klanten bijgekomen. Het bedrijf heeft extra focus op innovatie van de garagesoftware om ervoor te zorgen dat deze klanten altijd en overal gebruik kunnen maken van de software.

Ons sterkste punt is echt de innovatie”, vertelt Pettrie de Bondt, directeur van Autoflex. Hij legt uit dat Autoflex een geïntegreerd en overzichtelijk programma is, waar iedereen op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier, mee om kan gaan. De Bondt: “In dit pakket kan je gewoon je volledige administratie van je bedrijf bijhouden. Dat koppelen we aan één van de bekende boekhoudpakketten. We sturen de data door en zorgen ervoor dat alles synchroon loopt. Daarvoor hebben we partners als SnelStart, Exact en Twinfield. We hebben in totaal vijf koppelingen met boekhoudpakketten.” Het platform heeft een simpele prijsopbouw, zodat je later niet voor rare verrassingen komt te staan. “Training, servicedesk ondersteuning en documentatie zitten hier allemaal bij. Verder hebben we elke donderdag een gratis online-training, waar iedereen zich voor kan aanmelden. Van nieuwe klanten, tot bijscholing. De eerste helft van die training doorloopt een redelijk standaard stappenplan, de tweede helft is echt interactief met vragen vanuit de praktijk”, vervolgt De Bondt.

Planning

Als de bestuurder van een voertuig belt om een afspraak te maken of een auto te kopen, komt dat in het volledig geïntegreerde planningsysteem van Autoflex en vanuit daar kan je verschillende orders maken. De order wordt dan gevuld met gegevens van de auto en relatie waarna deze wordt aangevuld met de onderdelen die erop gemonteerd moeten worden. Dat resulteert uiteindelijk in de factuur. Onlangs zijn hier door Autoflex nog aanpassingen aan gedaan. “We hebben dit jaar de planning helemaal vernieuwd, omdat we veel nieuwe inzichten hebben opgedaan over hoe alles werkt op zowel grote, als kleine schermen. Dit is gedaan na het raadplegen van de focusgroep. Daarnaast is de workflow ook helemaal veranderd. Je kan nu heel mooi zien dat de auto is binnengekomen en dat de sleutel is afgegeven. Wat geeft de bestuurder aan dat er moet gebeuren? Als dat duidelijk is volgt de inspectie op de brug en het bestellen van onderdelen. En uiteindelijk de afhandeling met de klant, het opstellen van een factuur en de koppeling naar het boekhoudprogramma. Dit proces hebben we helemaal geoptimaliseerd en ook beschikbaar gemaakt voor multi-vestigingen”, stelt De Bondt verder.

Toekomst

Autoflex kijkt ook alvast uit naar 2023. “We zijn bezig om nog mooiere software neer te zetten en we gaan de workflow uitbreiden voor de inkoop en de verkoop van voertuigen. Dat komt allemaal aan het begin van 2023 uit. We zijn ook bezig met software voor motoren. Daar is een begin mee gemaakt en gaan we uitgebreider neerzetten. Daarnaast is Autoflex bezig om een vergaande integratie met externe CRM-pakketten te realiseren. We verwachten dat we vanaf begin 2023 deze functionaliteit kunnen bieden.”