Ondernemingskamer plaatst bestuurder bij Bosal na conflict met oud-topman

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
De Ondernemingskamer oordeelde in het voordeel van Goudriaan. (Foto: Shutterstock)

De Ondernemingskamer (OK) heeft ingegrepen in een conflict tussen uitlatenfabrikant Bosal en oud-topman Aad Goudriaan. Goudriaan verkreeg afgelopen zomer, na een uitspraak van een Ierse rechtbank inzake zijn ontslagvergoeding, 15 procent van de aandelen in het bedrijf. Vervolgens stapte Goudriaan als aandeelhouder naar de Ondernemingskamer om een interventie af te dwingen omdat Bosal zijn rechten niet zou respecteren. Zo zou een financiële constructie die Bosal voor ogen heeft, kunnen leiden tot een verwatering van zijn aandelen. De Ondernemerskamer oordeelt nu dat de belangen van Goudriaan gewaarborgd moeten worden en stelt een onafhankelijke bestuurder aan bij de uitlaatfabrikant. Bosal realiseert circa een half miljard euro per jaar omzet en heeft fabrieken in tien landen. 

Reorganisatie

Het conflict vindt zijn oorsprong in 2016. Goudriaan vertrok bij het toen zwaar verlieslatende Bosal (het bedrijf maakte de afgelopen zes jaar in totaal een kleine 180 miljoen euro verlies) en stapte naar de rechter vanwege de afhandeling van zijn optierechten. Na zijn vertrek werd onder leiding van Ton Vernaus een reorganisatie en herfinanciering doorgevoerd. Zo werd onder meer de trekhakendivisie verkocht. Na afronding van de reorganisatie vertrok Vernaus en kwam de leiding in handen van Karel Bos jr.

Als advocaat merk ik op dat Bosal en haar aandeelhouders, de familie Bos, wat meer bescheidenheid zou passen

Arnold Croiset van Uchelen, partner bij Allen & Overy

Goudriaan voerde verschillende rechtszaken, waaronder in Ierland. In deze zaak oordeelde de rechter dat Goudriaan recht had op 15 procent van de aandelen in Bosal. Door een financiële aandelenconstructie die Bosal voor ogen had, dreigde zijn aandelenpakket echter direct onevenredig te verwateren en daarom stapte hij naar de Ondernemingskamer.

Miljoenen voor Goudriaan

Andere rechtbanken hebben eerder de ontslagvergoeding voor Goudriaan vastgesteld op 3 miljoen euro en 271 duizend euro aan achterstallig loon. Ook werd Bosal verplicht 15 procent van de aandelen over te dragen aan Goudriaan. Dit is inmiddels gebeurd. Goudriaan heeft de koopprijs van 1,55 miljoen euro vooralsnog onbetaald gelaten, met een – door de Ierse rechter bij vonnis van 16 augustus 2019 gehonoreerd – beroep op een in de optieregeling opgenomen recht op uitstel van betaling voor de duur van twee jaar.

De pijn zit in een convertering van een lening van de grootaandeelhouder in zogenoemde cumprefs. Dit is een aandeel dat het recht behoudt op uitkering van een deel van de winst wanneer een dividend in een bepaald jaar niet wordt uitgekeerd (het achterstallige dividend wordt dan in het volgende jaar uitbetaald). Volgens Bosal is deze conversie van de lening naar cumprefs nodig om een grote opdracht van Ford binnen te halen. De autofabrikant stelde namelijk als eis dat de vermogenspositie van Bosal zou verbeteren.

Deze omzetting betekent echter ook dat de cumprefs kunnen worden omgezet in conventionele (‘preferentie’) aandelen, tegen een lagere koers dan ten tijde van de conversie. Goudriaan wilde dit voorkomen, omdat dit een verwatering van zijn belang zou betekenen. Ook wilde Goudriaan via de OK meer informatie van Bosal verkrijgen over de conversie en het (financiële) beleid van het bedrijf. De Ondernemingskamer stelt Goudriaan nu dus in het gelijk en verbiedt Bosal om in afwachting van de uitkomst van deze procedure de conversie van lening van cumprefs uit te voeren. Om dit te borgen is een onafhankelijk bestuurder aangesteld.

Tevreden

Bosal is tevreden met dit deel van de uitspraak. “Dit is een technische voorziening, die uiteindelijk van belang is voor de discussie tussen beide aandeelhouders, maar niet direct voor de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming. De omzetting van de lening in cumprefs was voor Bosal de kern van deze zaak”, schrijft het bedrijf in een door pr-bureau Hill & Knowlton opgestelde verklaring aan Automotive.

Goudriaan stelde als minderheidsaandeelhouder 113 vragen, onder andere over de waardering van bepaalde activiteiten en activa in relatie tot eventuele veranderingen in zijn positie als aandeelhouder. Bosal stelt deze vragen zo goed mogelijk te hebben beantwoord. Maar daarover oordeelt de Ondernemingskamer anders. Die stelt dat er door het bedrijf te weinig informatie is verstrekt. De OK schrijft in zijn vonnis: “Een aantal vragen heeft Bosal zo summier beantwoord dat de door Goudriaan verlangde informatie in wezen niet is verstrekt.”

Bosal schrijft het betreurenswaardig te vinden dat door Goudriaan het conflict wordt opgezocht

Volgens de OK geven de door Bosal verstrekte schattingen van de waarde geen inzicht in de verwatering van de aandelen van Goudriaan. Ook de vragen over de strategie van de uitlatendivisie zijn volgens de OK onvoldoende beantwoord. “De Ondernemingskamer concludeert dat de informatievoorziening van Bosal aan Goudriaan vooralsnog een gegronde reden is aan een juist beleid te twijfelen.” 

De OK besloot dat voor de komende periode een onafhankelijk ‘non-executive’ bestuurder moet worden aangesteld om toe te zien op eventuele de informatieverstrekking aan Goudriaan. Die bestuurder, Willem Meijer, is inmiddels in dienst van het bedrijf, en moet ook door het bedrijf betaald worden. De OK heeft deze bestuurder ook de opdracht mee gegeven om tot een “minnelijke regeling” tussen beide partijen te komen.

Lange termijn

Bosal respecteert de uitspraak van de OK, maar is het oneens met de rechters. “Bosal heeft zich veel moeite getroost de door Goudriaan gestelde 113 vragen te beantwoorden, ook omdat veel vragen teruggrepen op zaken die onder ander management zijn uitgevoerd. Ook heeft Bosal zelf contact opgenomen met Goudriaan voor een kennismaking en informatie-uitwisseling en heeft Goudriaan op de bijzondere aandeelhoudersvergadering (BAVA) van 18 oktober, nadat meerderheidsaandeelhouders hem tijdens de vergadering aanspoorde om zijn vragen te stellen, antwoord gekregen op alle voor hem op dat moment belangrijke vragen.” 

In de ogen van het bedrijf is het saillant dat Goudriaan tijdens zowel de zitting van de Ondernemingskamer als tijdens de Bijzonder Aandeelhouders Vergadering (een dag later) heeft aangegeven heeft dat hij geen lange termijn aandeelhouder van Bosal wil zijn, maar juist uit is op een financiële regeling.

Bescheidenheid

Bosal concludeert met te stellen het betreurenswaardig te vinden dat door Goudriaan het conflict wordt opgezocht. “Nadat Bosal zich jarenlang veel moeite moest getroosten om uit een penibele situatie te komen die is veroorzaakt door beleid dat onder Goudriaan is ingezet. Te meer nu het bedrijf de opwaartse trend weer heeft gevonden”, meldt Bosal.

Goudriaan wil lopende de procedures niet reageren, meldt zijn advocaat Arnold Croiset van Uchelen (Allen & Overy), die zelf wel een statement wil geven. “Als advocaat merk ik op dat Bosal en haar aandeelhouders, de familie Bos, wat meer bescheidenheid zou passen. Drie rechters hebben Goudriaan inmiddels in het gelijk gesteld: de Belgische rechter dat de bezwaren tegen Goudriaans beleid geen hout snijden en hem zijn afvloeiingsregeling dus ten onrechte is onthouden, de Ierse rechter dat hem zijn 15 procent aandelenbelang ten onrechte is onthouden en nu weer de Ondernemingskamer. Je kunt je dan de vraag stellen wie nu eigenlijk ‘het conflict heeft opgezocht.”

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds kort (op eigen initiatief) een Tesla en is daar erg tevreden (goedkoop en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.