Anne Verbokkem, WePowerPeople: ‘Goed Gereedschap voor een Gezond Gesprek

Gesprek van mens tot mens

Autobedrijven die het goed doen, winnen het niet zozeer op technische kwaliteiten. Het gaat nu om een prettige klantbenadering plus een goede onderlinge samenwerking waarin waardering voor elkaar wordt getoond. Verbokkem: “In functionerings- en beoordelingsgesprekken is het zaak om gesprekken van mens tot mens te voeren. Managers vinden het nog onwennig om aan een medewerker te vragen hoe diegene zich in de toekomst wil ontwikkelen. Goed personeel vinden en behouden lééft, net als de angst dat medewerkers weggaan. Goede mensen aan je bedrijf binden doe je als leidinggevende door met een nieuwsgierige blik te kijken naar je mensen en een goed gesprek met ze te voeren. Die twee zaken zijn zeker aan te leren.”

Geen hokjesgeest

Goed gereedschap hierbij is Pulse, een tool die WePowerPeople speciaal voor de autobranche ontwikkelde. “Zowel de leidinggevende als de medewerker kunnen hierin gegevens over het eigen functioneren en dat van de ander invullen. Het uitgedraaide rapport hiervan vormt vervolgens de leidraad voor het gesprek.” Als recentelijke successtory noemt Verbokkem een autobedrijf waarin sprake was van bedrijfsopvolging van vader op zoon. “Beter contact tussen deze twee mannen – met totaal verschillende karakters – werd mogelijk gemaakt door het niet over zakelijke meningsverschillen te hebben, maar door de persoonlijke relatie tussen beide tot gespreksonderwerp te maken. Mensen hebben allemaal andere ‘bloedgroepen’. Blijf je niet met elkaar in gesprek dan plaats je elkaar heel gemakkelijk in hokjes. Dat is dodelijk voor een goede samenwerking. Je reageert dan niet meer op de mens, maar op het – vaak onjuiste – beeld dat je van iemand hebt. Ons streven: praten over persoonlijke ontwikkeling moet ook in de autobranche net zo normaal worden als praten over techniek en voetbal.” 

p19 logo pulsePulse is een instrument waarmee we op basis van functieprofielen en competentiesets invulling geven aan de cyclus van functioneren en beoordelen. Het rapport van Pulse is leidraad voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

p19 wepowerpeople

Anne Verbokkem, WePowerPeople: ‘Goed Gereedschap voor een Gezond Gesprek | Automotive Online

Anne Verbokkem, WePowerPeople: ‘Goed Gereedschap voor een Gezond Gesprek

Gesprek van mens tot mens

Autobedrijven die het goed doen, winnen het niet zozeer op technische kwaliteiten. Het gaat nu om een prettige klantbenadering plus een goede onderlinge samenwerking waarin waardering voor elkaar wordt getoond. Verbokkem: “In functionerings- en beoordelingsgesprekken is het zaak om gesprekken van mens tot mens te voeren. Managers vinden het nog onwennig om aan een medewerker te vragen hoe diegene zich in de toekomst wil ontwikkelen. Goed personeel vinden en behouden lééft, net als de angst dat medewerkers weggaan. Goede mensen aan je bedrijf binden doe je als leidinggevende door met een nieuwsgierige blik te kijken naar je mensen en een goed gesprek met ze te voeren. Die twee zaken zijn zeker aan te leren.”

Geen hokjesgeest

Goed gereedschap hierbij is Pulse, een tool die WePowerPeople speciaal voor de autobranche ontwikkelde. “Zowel de leidinggevende als de medewerker kunnen hierin gegevens over het eigen functioneren en dat van de ander invullen. Het uitgedraaide rapport hiervan vormt vervolgens de leidraad voor het gesprek.” Als recentelijke successtory noemt Verbokkem een autobedrijf waarin sprake was van bedrijfsopvolging van vader op zoon. “Beter contact tussen deze twee mannen – met totaal verschillende karakters – werd mogelijk gemaakt door het niet over zakelijke meningsverschillen te hebben, maar door de persoonlijke relatie tussen beide tot gespreksonderwerp te maken. Mensen hebben allemaal andere ‘bloedgroepen’. Blijf je niet met elkaar in gesprek dan plaats je elkaar heel gemakkelijk in hokjes. Dat is dodelijk voor een goede samenwerking. Je reageert dan niet meer op de mens, maar op het – vaak onjuiste – beeld dat je van iemand hebt. Ons streven: praten over persoonlijke ontwikkeling moet ook in de autobranche net zo normaal worden als praten over techniek en voetbal.” 

p19 logo pulsePulse is een instrument waarmee we op basis van functieprofielen en competentiesets invulling geven aan de cyclus van functioneren en beoordelen. Het rapport van Pulse is leidraad voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

p19 wepowerpeople