Schoonhovens blik | Lak aan de verzekeraars

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

Aan het begin van het jaar zijn we altijd weer hoopvol dat het komende jaar niet zo wordt als afgelopen jaar of juist nét zo of zelfs beter. Voor de supermarkteigenaar mag het jaar weer hetzelfde worden en de vaccinfabrikant hoeft zich ook geen zorgen te maken over 2021, maar als IC-verpleegkundige, horecaondernemer of ondernemer in de (ruit)schadebranche hoop je op betere tijden en als het kan zo snel mogelijk.

Na de normaliter traditionele nieuwjaarsduik begint het jaar met een bericht over prijsaanpassingen van lakleveranciers en ook dit jaar ben ik benieuwd wie de eerste is, wat het percentage is waarmee de brutoprijzen stijgen, wat de onderbouwing is en wat de concurrentie doet? De eersten die het weten zijn Solera, DAT en GTMotive, want de lakprijzen worden volgens een marktaandeel-verdeelsleutel verwerkt in AZT berekeningen, waarmee de vergoeding voor spuitwerkzaamheden in de diverse calculatiesystemen automatisch wordt aangepast.

Uitgevochten

Het systeem wekt al enige jaren wrevel aan de zijde van verzekeraars, want er is feitelijk geen enkel beletsel om de bruto prijzen te laten stijgen en de netto ‘schade’ te beperken middels volumegerelateerde bonussen die terugvloeien naar de afnemers. Afnemers die zich veelal in keten- of andersoortige samenwerkingsverbanden hebben verenigd en periodiek tenders uitschrijven om de beste deal te krijgen. Ging dat vroeger nog op het niveau van een lakgrossier of importeur, maar nu zie je dat het zelfs op lakfabrikantenniveau wordt uitgevochten. Helemaal onlogisch is dat niet, want als je je als lakfabrikant kunt verzekeren van enkele jaren gegarandeerde klandizie van een groep volumespelers en zo de concurrentie buiten kunt houden, dan heb je daar wel een bonus voor over. Zeker als je kunt vastleggen dat grond-, basis- en blanke lakken gebruikt moeten worden. De ketenregisseur profiteert ook, want een deel van de bonus kan worden gebruikt om de organisatie die centrale aansturing regelt te financieren of de eigen kas te spekken.

Inkoopconcentratie

Wie een laktender uitschrijft en wie deze wint, komt eigenlijk nooit naar buiten onder het motto ‘wat niet weet wat niet deert/geen slapende honden wakker maken’, maar verzekeraars houden de prijsontwikkelingen echter wel in de gaten en zijn niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. Zij kijken naar de componenten die tezamen het schadebedrag vormen en welke invloed ze daarop kunnen uitoefenen, dit naar rato van het volume dat zij in de markt vertegenwoordigen en ook hier zie je ketenvorming of een vorm van inkoopconcentratie.

Het duurt niet lang meer voordat de arbeidstarieven van plaatwerk die van spuitwerk overtreffen

Op de looncomponent is via tarieven wel enige invloed uit te oefenen, maar daar staat de druk vol op vanwege de noodzakelijke investeringen in ADAS gerelateerde zaken. Ik denk dat het niet lang meer zal duren voordat de arbeidstarieven van plaatwerk die van spuitwerk gaan overtreffen, terwijl het vroeger zo was dat spuiten duurder was dan plaatwerk. Op de onderdeelprijzen hebben verzekeraars geen enkele invloed, want dat bepaalt elke autofabrikant voor zich en ook hier worden de bruto prijzen één op één overgenomen in de calculatiesystemen, zonder enige aankondiging vooraf bij prijswijzigingen.
De materiaalcomponent binnen spuiten, die maar ± 5-6 procent uitmaakt van het totale schadebedrag, wordt in Nederland grotendeels bepaalt door de dm2-methode binnen AZT, maal de bruto prijs voor lakmaterialen en daarop hebben de verzekeraars zoals gezegd ook geen enkele invloed.

Als hersteller ben je voorlopig goed af als je inkoop onder het in AZT bepaalde gemiddelde kunt houden, want dan valt er nog een beetje te verdienen aan spuitwerk en de weg daar naartoe is vaak via volume-inkoop of het overstappen van merk A naar merk B, C, D.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.

Schoonhovens blik | Lak aan de verzekeraars | Automotive Online

Schoonhovens blik | Lak aan de verzekeraars

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

Aan het begin van het jaar zijn we altijd weer hoopvol dat het komende jaar niet zo wordt als afgelopen jaar of juist nét zo of zelfs beter. Voor de supermarkteigenaar mag het jaar weer hetzelfde worden en de vaccinfabrikant hoeft zich ook geen zorgen te maken over 2021, maar als IC-verpleegkundige, horecaondernemer of ondernemer in de (ruit)schadebranche hoop je op betere tijden en als het kan zo snel mogelijk.

Na de normaliter traditionele nieuwjaarsduik begint het jaar met een bericht over prijsaanpassingen van lakleveranciers en ook dit jaar ben ik benieuwd wie de eerste is, wat het percentage is waarmee de brutoprijzen stijgen, wat de onderbouwing is en wat de concurrentie doet? De eersten die het weten zijn Solera, DAT en GTMotive, want de lakprijzen worden volgens een marktaandeel-verdeelsleutel verwerkt in AZT berekeningen, waarmee de vergoeding voor spuitwerkzaamheden in de diverse calculatiesystemen automatisch wordt aangepast.

Uitgevochten

Het systeem wekt al enige jaren wrevel aan de zijde van verzekeraars, want er is feitelijk geen enkel beletsel om de bruto prijzen te laten stijgen en de netto ‘schade’ te beperken middels volumegerelateerde bonussen die terugvloeien naar de afnemers. Afnemers die zich veelal in keten- of andersoortige samenwerkingsverbanden hebben verenigd en periodiek tenders uitschrijven om de beste deal te krijgen. Ging dat vroeger nog op het niveau van een lakgrossier of importeur, maar nu zie je dat het zelfs op lakfabrikantenniveau wordt uitgevochten. Helemaal onlogisch is dat niet, want als je je als lakfabrikant kunt verzekeren van enkele jaren gegarandeerde klandizie van een groep volumespelers en zo de concurrentie buiten kunt houden, dan heb je daar wel een bonus voor over. Zeker als je kunt vastleggen dat grond-, basis- en blanke lakken gebruikt moeten worden. De ketenregisseur profiteert ook, want een deel van de bonus kan worden gebruikt om de organisatie die centrale aansturing regelt te financieren of de eigen kas te spekken.

Inkoopconcentratie

Wie een laktender uitschrijft en wie deze wint, komt eigenlijk nooit naar buiten onder het motto ‘wat niet weet wat niet deert/geen slapende honden wakker maken’, maar verzekeraars houden de prijsontwikkelingen echter wel in de gaten en zijn niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. Zij kijken naar de componenten die tezamen het schadebedrag vormen en welke invloed ze daarop kunnen uitoefenen, dit naar rato van het volume dat zij in de markt vertegenwoordigen en ook hier zie je ketenvorming of een vorm van inkoopconcentratie.

Het duurt niet lang meer voordat de arbeidstarieven van plaatwerk die van spuitwerk overtreffen

Op de looncomponent is via tarieven wel enige invloed uit te oefenen, maar daar staat de druk vol op vanwege de noodzakelijke investeringen in ADAS gerelateerde zaken. Ik denk dat het niet lang meer zal duren voordat de arbeidstarieven van plaatwerk die van spuitwerk gaan overtreffen, terwijl het vroeger zo was dat spuiten duurder was dan plaatwerk. Op de onderdeelprijzen hebben verzekeraars geen enkele invloed, want dat bepaalt elke autofabrikant voor zich en ook hier worden de bruto prijzen één op één overgenomen in de calculatiesystemen, zonder enige aankondiging vooraf bij prijswijzigingen.
De materiaalcomponent binnen spuiten, die maar ± 5-6 procent uitmaakt van het totale schadebedrag, wordt in Nederland grotendeels bepaalt door de dm2-methode binnen AZT, maal de bruto prijs voor lakmaterialen en daarop hebben de verzekeraars zoals gezegd ook geen enkele invloed.

Als hersteller ben je voorlopig goed af als je inkoop onder het in AZT bepaalde gemiddelde kunt houden, want dan valt er nog een beetje te verdienen aan spuitwerk en de weg daar naartoe is vaak via volume-inkoop of het overstappen van merk A naar merk B, C, D.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.