Hof: bpm berekenen over WOK-wagen mag voor herstel

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Het verrekenen van de rest-bpm bij import na voertuigherstel werkt handelsbelemmerend, aldus de rechtbank. (Foto: Shutterstock)

Op een auto die met WOK-status wordt geïmporteerd, mag de rest-bpm worden verrekend over de status van het voertuig voor herstel. Dat blijkt uit de uitspraak in hoger beroep van Gerechtshof Den Bosch, in een tweetal procedures tussen juridisch dienstverlener Euro Auto Logic en de Belastingdienst.

Via een vennootschap onder firma werd in 2016 een Suzuki Swift geïmporteerd met een WOK-status, wat inhoudt dat de auto de openbare weg niet op mag. De handelswaarde van de auto in onbeschadigde staat werd in een taxatierapport vastgesteld op € 8.864 aan de hand van de XRAY koerslijst, de waardevermindering vanwege de schade op € 7.150 en de handelswaarde in huidige staat op € 1.714. Hieruit werd een bpm-bedrag van 438 euro berekend.

Doos met onderdelen

De auto kreeg vervolgens een WOK-status wegens essentiële gebreken. Daarop trok de belanghebbende de aangifte in, herstelde de auto en deed vervolgens opnieuw een melding voor de bpm. In herstelde staat bedroeg die bpm 1.967 euro. Dit bedrag werd weliswaar voldaan, maar direct daarop werd bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de bpm. Dit bezwaar werd verworpen door de belastinginspecteur, die zich op het standpunt stelde dat “de kosten die moeten worden gemaakt om van een wrak of doos met losse onderdelen een rijwaardig/veilig voertuig te maken, niet aan de heffing van bpm kunnen worden onttrokken”.

In de zaak die daarop volgde, werd de belanghebbende in het gelijk gesteld. Hiertegen ging de inspecteur in beroep bij het Gerechtshof Den Bosch, dat de bezwaren van de fiscus opnieuw verwierp omdat “niet kan worden uitgesloten dat ingevoerde auto’s met een WOK‑status onderworpen zijn aan een hogere belasting dan de belasting die nog rust op de waarde van de gelijksoortige, reeds op het nationale grondgebied geregistreerde gebruikte auto”.

Unierecht

Op een in Nederland geregistreerde auto met WOK‑status rust immers het restant van de bruto bpm verminderd met een afschrijving, terwijl op een ingevoerde auto met WOK‑status pas een vermindering wordt toegepast na herstel van de essentiële gebreken. Dat is handelsbelemmerend en dus in strijd met het Unierecht, vindt het Hof. De gehele uitspraak is hier te lezen.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Hof: bpm berekenen over WOK-wagen mag voor herstel | Automotive Online

Hof: bpm berekenen over WOK-wagen mag voor herstel

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Het verrekenen van de rest-bpm bij import na voertuigherstel werkt handelsbelemmerend, aldus de rechtbank. (Foto: Shutterstock)

Op een auto die met WOK-status wordt geïmporteerd, mag de rest-bpm worden verrekend over de status van het voertuig voor herstel. Dat blijkt uit de uitspraak in hoger beroep van Gerechtshof Den Bosch, in een tweetal procedures tussen juridisch dienstverlener Euro Auto Logic en de Belastingdienst.

Via een vennootschap onder firma werd in 2016 een Suzuki Swift geïmporteerd met een WOK-status, wat inhoudt dat de auto de openbare weg niet op mag. De handelswaarde van de auto in onbeschadigde staat werd in een taxatierapport vastgesteld op € 8.864 aan de hand van de XRAY koerslijst, de waardevermindering vanwege de schade op € 7.150 en de handelswaarde in huidige staat op € 1.714. Hieruit werd een bpm-bedrag van 438 euro berekend.

Doos met onderdelen

De auto kreeg vervolgens een WOK-status wegens essentiële gebreken. Daarop trok de belanghebbende de aangifte in, herstelde de auto en deed vervolgens opnieuw een melding voor de bpm. In herstelde staat bedroeg die bpm 1.967 euro. Dit bedrag werd weliswaar voldaan, maar direct daarop werd bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de bpm. Dit bezwaar werd verworpen door de belastinginspecteur, die zich op het standpunt stelde dat “de kosten die moeten worden gemaakt om van een wrak of doos met losse onderdelen een rijwaardig/veilig voertuig te maken, niet aan de heffing van bpm kunnen worden onttrokken”.

In de zaak die daarop volgde, werd de belanghebbende in het gelijk gesteld. Hiertegen ging de inspecteur in beroep bij het Gerechtshof Den Bosch, dat de bezwaren van de fiscus opnieuw verwierp omdat “niet kan worden uitgesloten dat ingevoerde auto’s met een WOK‑status onderworpen zijn aan een hogere belasting dan de belasting die nog rust op de waarde van de gelijksoortige, reeds op het nationale grondgebied geregistreerde gebruikte auto”.

Unierecht

Op een in Nederland geregistreerde auto met WOK‑status rust immers het restant van de bruto bpm verminderd met een afschrijving, terwijl op een ingevoerde auto met WOK‑status pas een vermindering wordt toegepast na herstel van de essentiële gebreken. Dat is handelsbelemmerend en dus in strijd met het Unierecht, vindt het Hof. De gehele uitspraak is hier te lezen.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.