‘Afschaffing oldtimer-vrijstelling rechtmatig’

Redactie Redactie
• Laatste update:

In dit geschil daagde de eigenaar van een Landrover Defender uit 1987 de Staat wegens de afschaffing van de mrb-vrijstelling voor dieselauto’s jonger dan 40 maar ouder dan 25 jaar. Tot 2012 gold er een mrb-vrijstelling voor voertuigen vanaf 25 jaar oud. In 2012 werd die leeftijdsgrens opgetrokken naar 30 jaar en sinds 2014 geldt de vrijstelling alleen nog voor auto’s van 40 jaar en ouder. Wel is er een overgangsregeling voor benzineauto’s die voorheen werden vrijgesteld en nu nog geen 40 jaar oud zijn.

In deze eerste procedure vocht de eigenaar van de Defender de mrb-wetgeving aan op het punt van ‘ongestoord genot van privé-eigendommen, zo schrijft Autoenfiscus.nl. Volgens de rechtbank zijn belastingen echter altijd een inbreuk op dat recht; en belastingen zijn toegestaan tenzij de belasting redelijkheid mist of zorgt voor een buitensporige individuele last. Volgens de rechtbank was hier van beide geen sprake. “De keuze om, naar eiser meent ten onrechte, geen onderscheid te maken tussen hobbymatige houders en anderen, valt eveneens binnen de beoordelingsvrijheid van de wetgever. De wetgever heeft kennelijk gekozen voor objectieve en eenvoudig controleerbare criteria. Deze keuze is redelijk en vrij gebruikelijk bij belastingheffing”, zo staat te lezen.

“Afschaffing van de vrijstelling voor diesel-oldtimers die korter dan 40 jaar in gebruik zijn, is niet in strijd met het internationale recht of het Unierecht. Aan een eerder toegekende vrijstelling kan de oldtimerbezitter niet het vertrouwen ontlenen dat deze nooit zou worden ingetrokken”, aldus de rechtbank.

De eigenaar van de Defender heeft zes weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank.

‘Afschaffing oldtimer-vrijstelling rechtmatig’ | Automotive Online

‘Afschaffing oldtimer-vrijstelling rechtmatig’

Redactie Redactie
• Laatste update:

In dit geschil daagde de eigenaar van een Landrover Defender uit 1987 de Staat wegens de afschaffing van de mrb-vrijstelling voor dieselauto’s jonger dan 40 maar ouder dan 25 jaar. Tot 2012 gold er een mrb-vrijstelling voor voertuigen vanaf 25 jaar oud. In 2012 werd die leeftijdsgrens opgetrokken naar 30 jaar en sinds 2014 geldt de vrijstelling alleen nog voor auto’s van 40 jaar en ouder. Wel is er een overgangsregeling voor benzineauto’s die voorheen werden vrijgesteld en nu nog geen 40 jaar oud zijn.

In deze eerste procedure vocht de eigenaar van de Defender de mrb-wetgeving aan op het punt van ‘ongestoord genot van privé-eigendommen, zo schrijft Autoenfiscus.nl. Volgens de rechtbank zijn belastingen echter altijd een inbreuk op dat recht; en belastingen zijn toegestaan tenzij de belasting redelijkheid mist of zorgt voor een buitensporige individuele last. Volgens de rechtbank was hier van beide geen sprake. “De keuze om, naar eiser meent ten onrechte, geen onderscheid te maken tussen hobbymatige houders en anderen, valt eveneens binnen de beoordelingsvrijheid van de wetgever. De wetgever heeft kennelijk gekozen voor objectieve en eenvoudig controleerbare criteria. Deze keuze is redelijk en vrij gebruikelijk bij belastingheffing”, zo staat te lezen.

“Afschaffing van de vrijstelling voor diesel-oldtimers die korter dan 40 jaar in gebruik zijn, is niet in strijd met het internationale recht of het Unierecht. Aan een eerder toegekende vrijstelling kan de oldtimerbezitter niet het vertrouwen ontlenen dat deze nooit zou worden ingetrokken”, aldus de rechtbank.

De eigenaar van de Defender heeft zes weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank.