Podium: dames hebben het stuur in handen

Redactie Redactie
• Laatste update:

“Mannen zullen er aan moeten wennen; vrouwen nemen steeds vaker de lead. En het ‘zwakke geslacht’ lijkt vastbesloten om die veroverde positie – waar zij jarenlang zo hard voor heeft gestreden – niet meer te verspelen. Van de huidige generatie twintigers en dertigers zijn vrouwen gemiddeld (veel) hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Op termijn zullen vrouwen daarom onvermijdelijk een groter aandeel hebben in de leidende posities in zowel de maatschappij, het bedrijfsleven als het gezin.

In eerste instantie voltrok zich deze machtsovername op subtiele wijze, maar de laatste jaren nemen vrouwen onmiskenbaar het heft in handen. Het beeld dat via de media wordt opgeroepen is helder: vrouwen gaan zelfbewust, ambitieus, multitaskend, doortastend en sturend door het leven. De mannen lijken de regie op het werk en in de relatie te verliezen. Het glazen plafond is natuurlijk niet zomaar verdwenen en in het zakenleven laten mannen zich niet willoos aan de kant zetten. Dit stuk gaat echter niet over the battle of sexes, hoe interessant die polemiek daarover ook moge zijn.

Vrouwen voelen zich niet serieus genomen in de showroom
Als marketingprofessional ben ik namelijk meer geïnteresseerd in de wijze waarop die veranderende (machts)relaties zich in het commerciële proces voltrekken. Ik ben al bijna 30 jaar werkzaam voor bedrijven in de autobranche en stel met stijgende verbazing vast dat in de showrooms van de autodealers de traditionele verhoudingen nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. De (vaak jonge) autoverkopers blijven zich consequent richten op de man als een stel op bezoek is. De vrouw wordt nauwelijks betrokken in het gesprek dat vooral in het teken staat van technische features van de auto die hun beider belangstelling heeft. 

Ik bevraag met grote regelmaat vrouwen – van de meest uiteenlopende leeftijden en opleidingsniveaus – hoe zij de bezoeken aan autobedrijven beleven. Vrijwel zonder uitzondering schetsen zij het beeld van gladde, oppervlakkige, macho verkopers die hen niet serieus nemen of zelfs volkomen negeren. Hun sympathie ligt wel bij de wat oudere hulpvaardige en begripvolle monteur, die te hulp schiet bij een acuut mankement. Deze vertrouwenwekkende functionaris blijft echter tijdens het verkoopproces volledig achter de schermen. Op zich al spijtig, want de (heren) autodealers laten ook daarom belangrijke commerciële kansen onbenut. 

Vrouwen verantwoordelijk voor 40% van alle autoverkopen 
Het zou automanagers/-verkopers meer tot hun eigen voordeel strekken als zij zich ervan bewust worden dat steeds meer vrouwen ook letterlijk het stuur in handen nemen. Als zij zich realiseren dat inmiddels 40% van alle auto’s door vrouwen wordt gekocht, een percentage dat de komende jaren verder zal stijgen. Dat in 90% van de gevallen de vrouw een doorslaggevende stem heeft in de aankoopbeslissing, meer in het bijzonder bij welk bedrijf er gekocht gaat worden. En dat een groeiend aantal (nu ca. 25%) van de vrouwen een fulltime baan heeft, kostwinner of meerverdiener is. 

Vrouwen veel winstgevender en actieve ambassadrices 
Vrouwen blijken gemiddeld 28% meer voor een auto over te hebben dan mannen, maar dan wel onder de voorwaarde dat daar voldoende aandacht en service tegenover staat. Als vrouwen tevreden zijn over het geleverde, zijn zij bovendien geweldige ambassadrices. 

Vrouwen geven hun ervaringen immers veel vaker (tot liefst factor 10) door binnen hun sociale netwerken dan mannen dat plegen te doen. Belangrijk ook om te weten dat de auto bij jonge mannen aanzienlijk terrein verliest als statussymbool, waar deze juist aan populariteit wint bij vrouwen in die leeftijdsgroepen. In tijden waarin de autoverkoop zwaar onder druk staat, liggen uitgerekend bij de dames grote commerciële mogelijkheden. Waarvan acte.”

Robert Lammers is zelfstandig commercieel adviseur/trainer en opereert onder de bedrijfsnaam Con Credo in de automotive.

Podium is een rubriek van Automotive waarin branchekenners hun visie op de markt kunnen geven. Ook een bijdrage leveren*? Mail dan de redactie. 

*Het staat iedereen vrij om een bijdrage in te sturen. De redactie behoudt zich het recht voor om publicaties te weigeren of te redigeren. Inzendingen die puur commercieel van aard zijn worden in deze rubriek niet geplaatst. Maximum woordlengte: 600 woorden.    

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@mobilitymedia.nl, of bel 020-5800974.