Last van lange levertijden, maar er werd goed geld verdiend

Jaar in beeld Leasing | Leasing levert ook in 2021

Jaar in Beeld • De leasebranche zag dit jaar zijn remarketingwinst flink toenemen, maar de onzekerheid rond de levertijden van nieuwe auto’s was wel een smet op het jaar. De levertijd bedraagt inmiddels 5 à 6 maanden, maar er zijn excessen.
Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Beeld: Shutterstock

Dacht u in de loop van dit jaar ook – misschien heel even – dat we de coronapandemie achter ons zouden laten? Inmiddels weten we wel beter: we zitten middenin een lockdown-light en gedurende het hele jaar was de impact van de coronacrisis voelbaar. In de leasebranche vooral doordat er te weinig nieuwe auto’s beschikbaar zijn. Van veel modellen is de levertijd onbekend.

En dus worden er weer contracten verlengd, in sommige gevallen ook van auto’s waarvan in 2020 – op aanvraag van de wagenparkbeheerders van al die bedrijven met thuiswerkend personeel – het contract al was verlengd. Dit levert vooral een probleem op bij de elektrische auto’s, en dan vooral bij de berijders die hadden gerekend op een bijtelling van 12 procent (over een waarde tot 40 duizend en daarboven 22%), maar waarschijnlijk een bijtelling van 16 procent (over een waarde tot 35 duizend euro, daarboven 22%) voor de kiezen krijgen. Zie de klant dan maar eens tevreden te houden.

Excessen

De levertijd bedraagt inmiddels 5 à 6 maanden, maar er zijn excessen. “Voor een tweetal courante modellen bestellen we nu voor week 47 van 2022 en sommige opties zijn bij bepaalde merken niet meer bestelbaar”, vertelt Armand van Veen, directeur van de International Car Lease Holding. “Er is veel contact met berijders die een EV hebben besteld en waarvan het nog onduidelijk is wanneer hij geleverd wordt; we kijken of we in die gevallen kunnen switchen naar een auto die zeker dit jaar nog komt om zodoende van de huidige bijtelling te kunnen profiteren.”

De verwachting is dat het chiptekort de branche nog wel even in zijn greep houdt. “Hier gaan we ook heel 2022 last van houden”, reageert Erik van Gils, directeur van Wensink Lease. Net als zijn collega’s heeft hij als grootste zorg dat auto’s uiteindelijk moeten worden ‘afgestoten’ omdat de onderhoudskosten te hoog worden. “Het heeft impact op de vlootontwikkeling: het wagenpark wordt gemiddeld ouder. Omdat er natuurlijk wel een limiet zit aan hoe lang je auto’s kunt laten doorrijden, terwijl anderzijds de instroom beperkt is – ook voorloopauto’s zijn schaars.”

Wat doet de klant?

Bij grootzakelijke klanten van de leasemaatschappijen zat de grootste frustratie dit jaar in de gebrekkige informatie en communicatie over de levertijden. “Importeurs en dealers geven geen leverdatum meer af, dus de leasemaatschappij kan ook geen inschatting geven”, zegt Paul Carton van fleetmanagementbureau Fleetkennis, dat voor meerdere bedrijven het wagenpark beheert. “Het is voor leasemaatschappijen bijna onmogelijk de restwaarde goed in te schatten van een auto die pas over een jaar kan worden geleverd. Uiteindelijk roept dit allemaal veel vragen op bij berijders, waar wij als beheerder helaas ook geen antwoord op hebben.”

Mike van Gemund, fleetmanager bij Royalhaskoning DHV, heeft daarom aan de leverende leasemaatschappijen en dealers gevraagd om de berijders frequent te informeren over de levertijden. “Zij weten het beste de actuele status van de leveringen.”

Fiscale gevolgen

Voor het bedrijf is de vertraagde levering geen reden om de bestelling te annuleren, zegt Van Gemund. “Er staat duidelijk in de berijdersovereenkomst dat eventuele fiscale gevolgen voor de bijtelling voor rekening en risico zijn van de berijder. Die kan er ook voor kiezen om de auto niet privé te rijden. Wij zijn verantwoordelijk voor het zakelijke deel van de reiskilometers.” Onder andere de Vereniging Zakelijke Rijders en de VNA zijn nu wel druk doende de overheid zo ver te krijgen dat er een overgangsregeling komt voor berijders die al een auto hebben besteld die ze pas volgend jaar geleverd krijgen.

Occasionmarkt

Waar contracten niet worden verlengd, worden voorloopauto’s ingezet. Die in de regel al duurder zijn, en nu extra duur omdat er te weinig van zijn, ziet Van Veen. “Ook de beschikbaarheid van voorlopers is beperkt, gezien de lange levertijden. We zien in de markt dat voorloop- en shortleasetarieven voorzichtig stijgen.”

Die schaarste heeft wel een voordeel, namelijk dat ook de aanwas op de occasionmarkt stokt, waar het aanbod al schaars was. Dat betekende voor veel leasemaatschappijen dat er flink werd verdiend aan de verkoop van ex-leaseauto’s. Dat is ook terug te zien in de gemiddelde verwachte remarketingwinst van 1.268 euro per contract. Over de afgelopen 5 jaar bedroeg de remarketingwinst per contract 880 euro, zo blijkt uit de Automotive Leasing Enquête, die werd gepubliceerd in de Automotive Leasemaatschappij Top 60.

Een en ander is ook terug te zien in de derdekwartaalcijfers van de grootste leasemaatschappij van Nederland, Leaseplan (dat dit jaar bekend maakte fusiegesprekken te voeren met die andere leasereus, ALD). Mede vanwege die contractverlengingen verkocht Leaseplan over het derde kwartaal zo’n 13 procent minder auto’s, maar die leverden wel meer op: 131 miljoen euro (op 58.200 auto’s), 193,2 procent meer dan in Q3-2020.

Ook Michiel de Jong, commercieel manager bij Autolease Midden Nederland, is niet bang dat het bedrijf geen voordeel behaalt van de hoge prijzen door auto’s langer in te zetten. “Als er nu te weinig auto’s zijn, kun je ervan uitgaan dat we over vier jaar op de occasionmarkt ook weer schaarste zien. En bijvoorbeeld elektrische auto’s zijn zeer waardevast.”

Betaalbaar

Al met al zijn de leasebedrijven meer dan tevreden over het afgelopen jaar: het rapportcijfer voor de leasemarkt over 2021 is een dikke 8. Tegenover een 6,7 voor de autobranche als geheel. “Het is een jaar waarin relaties met klanten en leveranciers door de schaarste zijn verstevigd, en waarin we een goed rendement wisten te draaien”, vat één van de respondenten samen. De uitdaging voor de toekomst? Mobiliteit betaalbaar houden voor consumenten, nu nieuwe en gebruikte auto’s almaar duurder worden. De gedacht is dat vanwege de hoger wordende aanschafprijs abonnement- en deelconstructies een vlucht zullen nemen. En dat is natuurlijk koren op de molen van lease- en verhuurmaatschappijen.

Toch is het geloof in autodelen beperkt: twee derde van de respondenten in de leasemarkt denkt dat autodelen niet zal doorbreken. “Autodelen breekt pas door als we een zelfrijdende auto hebben”, stelt een aantal van hen. En één iemand zei: “Dit is de grootste onzin ooit.”

Groei in fietsen

e fiets shutterstock 1472094290De leden van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) zagen hun park van elektrische (lease)fietsen over het eerste halfjaar van 2021 flink toenemen: met 50 procent naar 19 duizend stuks (e-bikes en speed-pedelecs). Ruim 80 procent daarvan wordt zakelijk geleaset, 20 procent particulier. Toch valt de toenemende populariteit van de leasefiets niet alleen toe te schrijven aan de ‘fiets-van-de-zaakregeling’, vertelde Lonneke van de Horst, marketingdirecteur bij leasemaatschappij ALD, aan Fleet&Mobility. “Bij onze klanten draait het bij het inrichten van hun mobiliteitsbeleid om drie dingen: flexibiliteit, duurzaamheid – dus een lagere CO2-uitstoot – en het kunnen bieden van meer individuele vervoersmogelijkheden. De coronacrisis heeft die laatste categorie gestimuleerd, maar de ontwikkeling was al veel langer gaande.”

Naslagwerk

Overigens nam ALD niet de moeite om voor hét naslagwerk voor de leasebranche, de Automotive Leasemaatschappij Top 60, de fietsvloot in te vullen. Pas op de elfde positie op de lijst zien we de eerste partij die een substantiële leasevloot meldt: MHC Mobility (1.227 stuks). Friesland, de nummer 16, heeft al een tijdlang fietsen in de aanbieding. De vloot is inmiddels gegroeid naar ruim 17 duizend stuks.

Uit een in oktober gehouden enquête onder leasemaatschappijen bleek dat 60 procent de leasefiets faciliteert, maar dat de meeste verwachten dat de grootste groei er nu al uit is. Volgens Wesley van der Wal, head of Mobility bij Arval, heeft de Covidcrisis meer effect gehad op de toenemende vraag naar e-bikes dan het fiscale voordeel. “En toch hadden we meer vraag uit de markt verwacht. Ik denk dat het aantal klanten voor de leasefiets verhoudingsgewijs beperkt is. Bijna elke werkgever is bezig met zijn visie op het mobiliteitsplan van de toekomst en daarin is natuurlijk een essentiële vraag: waar gaat men straks, na de coronatijd, werken? Veel thuis, of toch weer naar kantoor? Het antwoord is bepalend voor de mobiliteitsmix.”

Private lease

Hoewel private lease nog altijd groeit, zal dit segment volgens 7 van de 12 leasemanagers nooit groter worden dan zakelijk leasen. Hooguit worden beide markten even groot, wordt gesteld, en: “De groeicurve van private lease daalt. Het segment groeide dit jaar door omstandigheden die bij zakelijk leasen de rem erop zetten. Maar nu werknemers hun hypotheekverstrekking in gevaar zien komen neemt de aantrekkingskracht van private lease af.”

In een enquête die we in oktober uitvoerden onder 30 leasemaatschappijen, kwam deze terughoudendheid ten aanzien van private lease ook al naar voren. Van de 30 respondenten faciliteren er 19 private lease en 2 gaan die markt op, 9 van hen geven aan niet in de private leasemarkt te zullen stappen. Een veelgehoorde reden hiervoor is dat de prijzen van dien aard zijn dat er niet tegen de grote leasemaatschappijen en ‘merkleasemaatschappijen’ op valt te concurreren. Het gaat ten koste van de marge en de handling per contract ligt veel hoger, waardoor alleen met een goede ICT-infrastructuur en een enorme inkoopkracht de lage tarieven lijken te kunnen worden gecompenseerd. Private lease is enerzijds een groeimarkt, anderzijds een ‘margekiller’ waarin alleen de allergrootsten en de captives aan mee kunnen doen.

Leasemaatschappij top 60

Welke leasemaatschappijen zijn groot in fietsen?
Wie is waar directeur en hoe groot zijn de vloten van de grootste leasemaatschappijen in Nederland? De antwoorden op deze en andere prangende vragen zijn de vinden in de Automotive Leasemaatschappij Top 60 2021-2022, die in november is verschenen.

Via Automotive-online.nl is het naslagwerk te bestellen.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Jaar in beeld Leasing | Leasing levert ook in 2021 | Automotive Online
Last van lange levertijden, maar er werd goed geld verdiend

Jaar in beeld Leasing | Leasing levert ook in 2021

Jaar in Beeld • De leasebranche zag dit jaar zijn remarketingwinst flink toenemen, maar de onzekerheid rond de levertijden van nieuwe auto’s was wel een smet op het jaar. De levertijd bedraagt inmiddels 5 à 6 maanden, maar er zijn excessen.
Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Beeld: Shutterstock

Dacht u in de loop van dit jaar ook – misschien heel even – dat we de coronapandemie achter ons zouden laten? Inmiddels weten we wel beter: we zitten middenin een lockdown-light en gedurende het hele jaar was de impact van de coronacrisis voelbaar. In de leasebranche vooral doordat er te weinig nieuwe auto’s beschikbaar zijn. Van veel modellen is de levertijd onbekend.

En dus worden er weer contracten verlengd, in sommige gevallen ook van auto’s waarvan in 2020 – op aanvraag van de wagenparkbeheerders van al die bedrijven met thuiswerkend personeel – het contract al was verlengd. Dit levert vooral een probleem op bij de elektrische auto’s, en dan vooral bij de berijders die hadden gerekend op een bijtelling van 12 procent (over een waarde tot 40 duizend en daarboven 22%), maar waarschijnlijk een bijtelling van 16 procent (over een waarde tot 35 duizend euro, daarboven 22%) voor de kiezen krijgen. Zie de klant dan maar eens tevreden te houden.

Excessen

De levertijd bedraagt inmiddels 5 à 6 maanden, maar er zijn excessen. “Voor een tweetal courante modellen bestellen we nu voor week 47 van 2022 en sommige opties zijn bij bepaalde merken niet meer bestelbaar”, vertelt Armand van Veen, directeur van de International Car Lease Holding. “Er is veel contact met berijders die een EV hebben besteld en waarvan het nog onduidelijk is wanneer hij geleverd wordt; we kijken of we in die gevallen kunnen switchen naar een auto die zeker dit jaar nog komt om zodoende van de huidige bijtelling te kunnen profiteren.”

De verwachting is dat het chiptekort de branche nog wel even in zijn greep houdt. “Hier gaan we ook heel 2022 last van houden”, reageert Erik van Gils, directeur van Wensink Lease. Net als zijn collega’s heeft hij als grootste zorg dat auto’s uiteindelijk moeten worden ‘afgestoten’ omdat de onderhoudskosten te hoog worden. “Het heeft impact op de vlootontwikkeling: het wagenpark wordt gemiddeld ouder. Omdat er natuurlijk wel een limiet zit aan hoe lang je auto’s kunt laten doorrijden, terwijl anderzijds de instroom beperkt is – ook voorloopauto’s zijn schaars.”

Wat doet de klant?

Bij grootzakelijke klanten van de leasemaatschappijen zat de grootste frustratie dit jaar in de gebrekkige informatie en communicatie over de levertijden. “Importeurs en dealers geven geen leverdatum meer af, dus de leasemaatschappij kan ook geen inschatting geven”, zegt Paul Carton van fleetmanagementbureau Fleetkennis, dat voor meerdere bedrijven het wagenpark beheert. “Het is voor leasemaatschappijen bijna onmogelijk de restwaarde goed in te schatten van een auto die pas over een jaar kan worden geleverd. Uiteindelijk roept dit allemaal veel vragen op bij berijders, waar wij als beheerder helaas ook geen antwoord op hebben.”

Mike van Gemund, fleetmanager bij Royalhaskoning DHV, heeft daarom aan de leverende leasemaatschappijen en dealers gevraagd om de berijders frequent te informeren over de levertijden. “Zij weten het beste de actuele status van de leveringen.”

Fiscale gevolgen

Voor het bedrijf is de vertraagde levering geen reden om de bestelling te annuleren, zegt Van Gemund. “Er staat duidelijk in de berijdersovereenkomst dat eventuele fiscale gevolgen voor de bijtelling voor rekening en risico zijn van de berijder. Die kan er ook voor kiezen om de auto niet privé te rijden. Wij zijn verantwoordelijk voor het zakelijke deel van de reiskilometers.” Onder andere de Vereniging Zakelijke Rijders en de VNA zijn nu wel druk doende de overheid zo ver te krijgen dat er een overgangsregeling komt voor berijders die al een auto hebben besteld die ze pas volgend jaar geleverd krijgen.

Occasionmarkt

Waar contracten niet worden verlengd, worden voorloopauto’s ingezet. Die in de regel al duurder zijn, en nu extra duur omdat er te weinig van zijn, ziet Van Veen. “Ook de beschikbaarheid van voorlopers is beperkt, gezien de lange levertijden. We zien in de markt dat voorloop- en shortleasetarieven voorzichtig stijgen.”

Die schaarste heeft wel een voordeel, namelijk dat ook de aanwas op de occasionmarkt stokt, waar het aanbod al schaars was. Dat betekende voor veel leasemaatschappijen dat er flink werd verdiend aan de verkoop van ex-leaseauto’s. Dat is ook terug te zien in de gemiddelde verwachte remarketingwinst van 1.268 euro per contract. Over de afgelopen 5 jaar bedroeg de remarketingwinst per contract 880 euro, zo blijkt uit de Automotive Leasing Enquête, die werd gepubliceerd in de Automotive Leasemaatschappij Top 60.

Een en ander is ook terug te zien in de derdekwartaalcijfers van de grootste leasemaatschappij van Nederland, Leaseplan (dat dit jaar bekend maakte fusiegesprekken te voeren met die andere leasereus, ALD). Mede vanwege die contractverlengingen verkocht Leaseplan over het derde kwartaal zo’n 13 procent minder auto’s, maar die leverden wel meer op: 131 miljoen euro (op 58.200 auto’s), 193,2 procent meer dan in Q3-2020.

Ook Michiel de Jong, commercieel manager bij Autolease Midden Nederland, is niet bang dat het bedrijf geen voordeel behaalt van de hoge prijzen door auto’s langer in te zetten. “Als er nu te weinig auto’s zijn, kun je ervan uitgaan dat we over vier jaar op de occasionmarkt ook weer schaarste zien. En bijvoorbeeld elektrische auto’s zijn zeer waardevast.”

Betaalbaar

Al met al zijn de leasebedrijven meer dan tevreden over het afgelopen jaar: het rapportcijfer voor de leasemarkt over 2021 is een dikke 8. Tegenover een 6,7 voor de autobranche als geheel. “Het is een jaar waarin relaties met klanten en leveranciers door de schaarste zijn verstevigd, en waarin we een goed rendement wisten te draaien”, vat één van de respondenten samen. De uitdaging voor de toekomst? Mobiliteit betaalbaar houden voor consumenten, nu nieuwe en gebruikte auto’s almaar duurder worden. De gedacht is dat vanwege de hoger wordende aanschafprijs abonnement- en deelconstructies een vlucht zullen nemen. En dat is natuurlijk koren op de molen van lease- en verhuurmaatschappijen.

Toch is het geloof in autodelen beperkt: twee derde van de respondenten in de leasemarkt denkt dat autodelen niet zal doorbreken. “Autodelen breekt pas door als we een zelfrijdende auto hebben”, stelt een aantal van hen. En één iemand zei: “Dit is de grootste onzin ooit.”

Groei in fietsen

e fiets shutterstock 1472094290De leden van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) zagen hun park van elektrische (lease)fietsen over het eerste halfjaar van 2021 flink toenemen: met 50 procent naar 19 duizend stuks (e-bikes en speed-pedelecs). Ruim 80 procent daarvan wordt zakelijk geleaset, 20 procent particulier. Toch valt de toenemende populariteit van de leasefiets niet alleen toe te schrijven aan de ‘fiets-van-de-zaakregeling’, vertelde Lonneke van de Horst, marketingdirecteur bij leasemaatschappij ALD, aan Fleet&Mobility. “Bij onze klanten draait het bij het inrichten van hun mobiliteitsbeleid om drie dingen: flexibiliteit, duurzaamheid – dus een lagere CO2-uitstoot – en het kunnen bieden van meer individuele vervoersmogelijkheden. De coronacrisis heeft die laatste categorie gestimuleerd, maar de ontwikkeling was al veel langer gaande.”

Naslagwerk

Overigens nam ALD niet de moeite om voor hét naslagwerk voor de leasebranche, de Automotive Leasemaatschappij Top 60, de fietsvloot in te vullen. Pas op de elfde positie op de lijst zien we de eerste partij die een substantiële leasevloot meldt: MHC Mobility (1.227 stuks). Friesland, de nummer 16, heeft al een tijdlang fietsen in de aanbieding. De vloot is inmiddels gegroeid naar ruim 17 duizend stuks.

Uit een in oktober gehouden enquête onder leasemaatschappijen bleek dat 60 procent de leasefiets faciliteert, maar dat de meeste verwachten dat de grootste groei er nu al uit is. Volgens Wesley van der Wal, head of Mobility bij Arval, heeft de Covidcrisis meer effect gehad op de toenemende vraag naar e-bikes dan het fiscale voordeel. “En toch hadden we meer vraag uit de markt verwacht. Ik denk dat het aantal klanten voor de leasefiets verhoudingsgewijs beperkt is. Bijna elke werkgever is bezig met zijn visie op het mobiliteitsplan van de toekomst en daarin is natuurlijk een essentiële vraag: waar gaat men straks, na de coronatijd, werken? Veel thuis, of toch weer naar kantoor? Het antwoord is bepalend voor de mobiliteitsmix.”

Private lease

Hoewel private lease nog altijd groeit, zal dit segment volgens 7 van de 12 leasemanagers nooit groter worden dan zakelijk leasen. Hooguit worden beide markten even groot, wordt gesteld, en: “De groeicurve van private lease daalt. Het segment groeide dit jaar door omstandigheden die bij zakelijk leasen de rem erop zetten. Maar nu werknemers hun hypotheekverstrekking in gevaar zien komen neemt de aantrekkingskracht van private lease af.”

In een enquête die we in oktober uitvoerden onder 30 leasemaatschappijen, kwam deze terughoudendheid ten aanzien van private lease ook al naar voren. Van de 30 respondenten faciliteren er 19 private lease en 2 gaan die markt op, 9 van hen geven aan niet in de private leasemarkt te zullen stappen. Een veelgehoorde reden hiervoor is dat de prijzen van dien aard zijn dat er niet tegen de grote leasemaatschappijen en ‘merkleasemaatschappijen’ op valt te concurreren. Het gaat ten koste van de marge en de handling per contract ligt veel hoger, waardoor alleen met een goede ICT-infrastructuur en een enorme inkoopkracht de lage tarieven lijken te kunnen worden gecompenseerd. Private lease is enerzijds een groeimarkt, anderzijds een ‘margekiller’ waarin alleen de allergrootsten en de captives aan mee kunnen doen.

Leasemaatschappij top 60

Welke leasemaatschappijen zijn groot in fietsen?
Wie is waar directeur en hoe groot zijn de vloten van de grootste leasemaatschappijen in Nederland? De antwoorden op deze en andere prangende vragen zijn de vinden in de Automotive Leasemaatschappij Top 60 2021-2022, die in november is verschenen.

Via Automotive-online.nl is het naslagwerk te bestellen.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.