Fusies en overnames hebben een stevig stempel op 2016 gedrukt

Terugblik 2016: Leasebranche in kalmer vaarwater

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:

Het jaar begon voor de leasebranche met een slecht eerste kwartaal. Na de enorme eindejaarssprint kwam de startdip niet als een verrassing. In de laatste drie maanden van 2015 werd alles op alles gezet om zoveel mogelijk leaseauto’s met gunstige bijtelling, vooral naar 7 en 14 procentsauto’s was veel vraag, nog voor de jaarwisseling op kenteken te zetten. “Komend jaar zijn we van de fiscale verstoring af”, aldus Ivo Burger, algemeen directeur Wittebrug Lease. “Dat is goed voor de branche. We worden dan weer afhankelijk van de economie in plaats van de bijtelling. Ondernemers zijn weer positief en de werkgelegenheid neemt toe, waardoor er ook meer behoefte aan auto’s ontstaat. De maanden september, oktober en november zijn al een goede indicatie voor de opbloeiende eco­nomie. Alleen de opkomst van mobiliteits-budgetten en de aanstaande wijzigingen in de IFRS (boekhoud-regels, red) zijn nog onzekere factoren.”

Klanten hebben liever duurdere shortlease dan goedkopere vierjarige contracten.

De krimp van (vooral) grote vloten wordt opgevangen door groei in niches als mkb, private lease en bedrijfsautolease. Norbert Karthaus, directeur van Strix Lease Service, stelt dat grote vloten voornamelijk stabiliseren. “Het aantal leasecontracten in het mkb stijgt. De order-intake dit jaar is voor operationele leasecontracten wel een stuk taaier geweest. Dat is het effect van de wijzigingen in de bijtelling begin dit jaar.” De extreme invloed die de bijtelling jarenlang had op de leaseregistraties verdwijnt door de invoering van de vlaktaks van 22 procent. Alleen voor EV’s en waterstofauto’s geldt dan nog een gunstig bijtellingstarief van 4 procent. Karthaus verwacht dit jaar geen run op auto’s die nog in het 15 procent-tarief vallen. “Er is uiteraard wel vraag naar auto’s die hierin ­vallen, maar niet veel meer dan normaal. Er is ook niet veel keus aan modellen dat in deze categorieën valt. Dat was vorig jaar wel anders met de toen geldende CO2-grenzen voor het 14 procent-tarief.” Auto’s waar nu 25 procent bijtelling voor geldt, hebben vanaf januari 22 procent bijtelling. “De bestellingen van de afge­lopen maanden willen klanten dan ook pas in 2017 afgeleverd krijgen.” Burger verwacht nog wel een mini-sprint. Wittebrug valt onder dezelfde moedermaatschappij als de gelijknamige dealerholding die dealer is van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. “VW heeft nog wat interessante modellen met 15 procent bijtelling.” 

Mobiliteit

Burger is blij met de vlaktaks, die volgens hem voor rust gaat ­zorgen. “Maar nu het voor veel mensen duurder wordt om privé met de auto van de zaak te rijden, stijgt wellicht de interesse in alternatieven. Leaserijders zijn gewend geraakt aan lage bijtelling. Daarnaast wordt er steeds strenger omgegaan met de toekenning van een leaseauto.” De verwachting is dan ook dat de vloten van grote bedrijven krimpen. “Er blijven echter altijd ­mensen die een auto nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Door als werkgever medewerkers een (virtueel) budget ter beschikking te stellen, kunnen zij eventueel zelf een auto ­privéleasen.” Arval speelt met het product Arval Mobility Link actief in op de trend van bezit naar gebruik, maar de auto speelt nog altijd de hoofdrol. “Er wordt veel over mobiliteit gesproken, maar actie blijft uit”, stelt Liam Donnelly, algemeen directeur van Arval Nederland. Die uitspraak wordt be­vestigd door de eindejaarsenquête van Automotive onder leasedirecteuren. Op de stelling ‘De toenemende interesse in mobiliteitsconcepten zorgt voor minder leaseregistraties’, ­antwoordt 70 procent ‘nee’. Ook uit de Corporate Vehicle ­Observatory (CVO) Fleet Barometer 2016 blijkt dat slechts 8 procent van de berijders de leaseauto zou willen ruilen voor een mobiliteitsalternatief. “Mensen willen het comfort van een eigen auto niet opgeven. Het duurt ook erg lang voordat een mobiliteitsplan is geaccepteerd binnen een bedrijf.”

B2E

Dit jaar draaide het bij Arval ook om de overname van GE Fleet Services. De integratie van het bedrijf vindt land voor land plaats. In februari moet de integratie met Arval Nederland zijn afgerond. Private lease schaart de leasemaatschappij onder het kopje mobiliteit. “Tot nu toe bieden we private lease aan via de werkgever. Business to business to employee, b2b2e, noemen wij dat. Een leaseauto wordt door medewerkers als een beloning gezien, een mobiliteitsbudget ook. Dat komt vooral doordat mensen met een budget zelf een auto regelen in de private lease. De auto wordt dus niet losgelaten. Vanaf 2017 gaan we dan ook actiever direct aan de consument private leasen. We starten met een testfase. We hebben nooit eerder direct met consumenten gewerkt. De interne organisatie is daar nu op ingericht.”

Veel leasemaatschappijen zoeken samenwerkingsverbanden om in te spelen op de mobiliteitstrend van bezit naar gebruik. Zo stapt Wittebrug Lease komend jaar met partner Euromobil in het mobiliteitsconcept Free to Go, onder andere autodelen. “Wij lopen nooit voorop, maar volgen de trends op de voet.” Athlon wil juist wél voorop lopen en heeft de hele strategie voor de toekomst juist gestoeld op mobiliteit. Zo nam het dit jaar het digitale platform Beamrz over,
participeert het in EV-deelplatform P33 en hielden zij het zakelijk deelconcept Snappcar Business na de scheiding met Snappcar. Athlon is dit jaar zelfs gekocht door Daimler,
vanwege de mobiliteits-ambities van de tweede grootste leasemaatschappij van Nederland.

Gesprekspartners

gesprekpartners3

 

Van links naar rechts:
Liam Donnelly, Arval Nederland: mensen willen het comfort van een eigen auto niet opgeven.
Ivo Burger, Wittebrug Lease: komend jaar zijn we verlost van de fiscale verstoring.
Norbert Karthaus, Strix Lease Services: klanten willen hun bestellingen pas in 2017 afgeleverd hebben.

De volgende lease-onderdelen gaan in 2017 groeien:

schermafbeelding 2016 12 13 om 16.50.08

Overnames

Fusies en overnames hebben een stevig stempel op 2016 gedrukt: een teken dat de consolidatieslag in de leasewereld doorzet. De overname van Athlon door Daimler Financial Services was de meest spraakmakende van het jaar, maar zeker niet de enige. Mobility Service Nederland (MSN), waar Paul Harms directeur van is, nam deze zomer M Lease over, waardoor zij in één klap in de Leasemaatschappij Top 25 binnenkomen op plaats 22. In diezelfde periode nam Zuidwest Lease (Automotions) Kyotolease over. De International Car Lease Holding (ICLH) nam Autolease Groningen en Lease Quality over en helemaal aan het begin van het jaar kocht ALD Automotive Bright Lease. Ritsaert Menick verkocht Bright Lease omdat volgens hem schaalgrootte van belang is om te kunnen overleven in de branche.

Nu de economie aantrekt, worden er weer meer leaseauto’s ingezet
Oneens: 6%
Neutraal: 38%
Eens: 56%

De toenemende interesse in mobiliteitsconcepten zorgt voor minder leaseregistraties
Oneens: 56%
Eens: 44%

Private lease

Private lease is in 2016 eigenlijk geen hype meer te noemen: iedereen doet het en iedereen kent het. Alle respondenten van de Automotive eindejaarsenquête verwachten dat het aantal ­private leasecontracten ook in 2017 blijft toenemen. “Het kan een goed alternatief zijn voor de auto van de zaak”, stelt Burger. “En een deel is ook vervanging van het product huurkoop. Die groep kiest steeds vaker voor private lease omdat daar ook het onderhoud, de belastingen en dergelijke in het maandbedrag zijn inbegrepen. Die aankopen worden nu geregistreerd als lease en niet als koop en gaan ten koste van andere financieringsvormen.” Maar private lease zorgt er wel voor dat mensen moeilijker een hypotheek kunnen krijgen, of in ieder geval een lager bedrag. Net als Burger denkt Karthaus, die met Strix alleen via intermediairs zoals dealers private lease aanbiedt, dat het aantal privéleasecontracten blijft stijgen. “Maar het zal volgend jaar minder hard groeien dan in de afgelopen twee jaar.”

2017

“Het gaat de branche op alle fronten voor de wind, en dat blijft nog wel even zo”, stelt Karthaus. Hij gaf 2016 een 8 en voorspelt datzelfde cijfer ook voor 2017. “Komend jaar gaan wij aan de slag met een deelautoconcept en zetten we nog meer in op flexibele contracten. Er is veel vraag naar shortlease. Klanten hebben liever een hoger maandbedrag en de mogelijkheid tot opzeggen, dan een voordeliger vierjarig contract.”

Arval groeide in 2015 harder dan in 2016, aldus Donnelly. “Maar in 2016 hebben we meer geïnvesteerd in nieuwe initiatieven, dat is weer belangrijk voor je toekomstige groei.” Donnelly verwacht dat in 2017 de groei vooral uit de niches mid term rental, private lease en bedrijfswagens komt. Komend jaar gaat de leasemaatschappij verder digitaliseren. “Dat is belangrijk bij private lease, maar ook voor het mkb is het belangrijk dat je vrijwel alles online kunt regelen. Daar hoort dan ook een andere manier van communiceren bij, bijvoorbeeld via een chatbox. Bij die doelgroepen vindt de communicatie ook vaak ’s avonds plaats.” 

Leaserapport

De branche werd in 2015 gekenmerkt door de snelle doorbraak van private lease en de wisselhausse in december. Het eindoordeel was toen een 8,1. Inmiddels is de branche in iets rustiger vaarwater terecht gekomen, wat heeft geresulteerd in een lager cijfer: een 7,5. Iets meer dan de helft van de respondenten van de Automotive eindejaars-enquête onder leasedirecteuren denkt dat 2017 gelijk wordt aan 2016. Slechts een enkeling verwacht dat 2017 een slechter jaar wordt.

Terugblik 2016: Leasebranche in kalmer vaarwater | Automotive Online
Fusies en overnames hebben een stevig stempel op 2016 gedrukt

Terugblik 2016: Leasebranche in kalmer vaarwater

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:

Het jaar begon voor de leasebranche met een slecht eerste kwartaal. Na de enorme eindejaarssprint kwam de startdip niet als een verrassing. In de laatste drie maanden van 2015 werd alles op alles gezet om zoveel mogelijk leaseauto’s met gunstige bijtelling, vooral naar 7 en 14 procentsauto’s was veel vraag, nog voor de jaarwisseling op kenteken te zetten. “Komend jaar zijn we van de fiscale verstoring af”, aldus Ivo Burger, algemeen directeur Wittebrug Lease. “Dat is goed voor de branche. We worden dan weer afhankelijk van de economie in plaats van de bijtelling. Ondernemers zijn weer positief en de werkgelegenheid neemt toe, waardoor er ook meer behoefte aan auto’s ontstaat. De maanden september, oktober en november zijn al een goede indicatie voor de opbloeiende eco­nomie. Alleen de opkomst van mobiliteits-budgetten en de aanstaande wijzigingen in de IFRS (boekhoud-regels, red) zijn nog onzekere factoren.”

Klanten hebben liever duurdere shortlease dan goedkopere vierjarige contracten.

De krimp van (vooral) grote vloten wordt opgevangen door groei in niches als mkb, private lease en bedrijfsautolease. Norbert Karthaus, directeur van Strix Lease Service, stelt dat grote vloten voornamelijk stabiliseren. “Het aantal leasecontracten in het mkb stijgt. De order-intake dit jaar is voor operationele leasecontracten wel een stuk taaier geweest. Dat is het effect van de wijzigingen in de bijtelling begin dit jaar.” De extreme invloed die de bijtelling jarenlang had op de leaseregistraties verdwijnt door de invoering van de vlaktaks van 22 procent. Alleen voor EV’s en waterstofauto’s geldt dan nog een gunstig bijtellingstarief van 4 procent. Karthaus verwacht dit jaar geen run op auto’s die nog in het 15 procent-tarief vallen. “Er is uiteraard wel vraag naar auto’s die hierin ­vallen, maar niet veel meer dan normaal. Er is ook niet veel keus aan modellen dat in deze categorieën valt. Dat was vorig jaar wel anders met de toen geldende CO2-grenzen voor het 14 procent-tarief.” Auto’s waar nu 25 procent bijtelling voor geldt, hebben vanaf januari 22 procent bijtelling. “De bestellingen van de afge­lopen maanden willen klanten dan ook pas in 2017 afgeleverd krijgen.” Burger verwacht nog wel een mini-sprint. Wittebrug valt onder dezelfde moedermaatschappij als de gelijknamige dealerholding die dealer is van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. “VW heeft nog wat interessante modellen met 15 procent bijtelling.” 

Mobiliteit

Burger is blij met de vlaktaks, die volgens hem voor rust gaat ­zorgen. “Maar nu het voor veel mensen duurder wordt om privé met de auto van de zaak te rijden, stijgt wellicht de interesse in alternatieven. Leaserijders zijn gewend geraakt aan lage bijtelling. Daarnaast wordt er steeds strenger omgegaan met de toekenning van een leaseauto.” De verwachting is dan ook dat de vloten van grote bedrijven krimpen. “Er blijven echter altijd ­mensen die een auto nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Door als werkgever medewerkers een (virtueel) budget ter beschikking te stellen, kunnen zij eventueel zelf een auto ­privéleasen.” Arval speelt met het product Arval Mobility Link actief in op de trend van bezit naar gebruik, maar de auto speelt nog altijd de hoofdrol. “Er wordt veel over mobiliteit gesproken, maar actie blijft uit”, stelt Liam Donnelly, algemeen directeur van Arval Nederland. Die uitspraak wordt be­vestigd door de eindejaarsenquête van Automotive onder leasedirecteuren. Op de stelling ‘De toenemende interesse in mobiliteitsconcepten zorgt voor minder leaseregistraties’, ­antwoordt 70 procent ‘nee’. Ook uit de Corporate Vehicle ­Observatory (CVO) Fleet Barometer 2016 blijkt dat slechts 8 procent van de berijders de leaseauto zou willen ruilen voor een mobiliteitsalternatief. “Mensen willen het comfort van een eigen auto niet opgeven. Het duurt ook erg lang voordat een mobiliteitsplan is geaccepteerd binnen een bedrijf.”

B2E

Dit jaar draaide het bij Arval ook om de overname van GE Fleet Services. De integratie van het bedrijf vindt land voor land plaats. In februari moet de integratie met Arval Nederland zijn afgerond. Private lease schaart de leasemaatschappij onder het kopje mobiliteit. “Tot nu toe bieden we private lease aan via de werkgever. Business to business to employee, b2b2e, noemen wij dat. Een leaseauto wordt door medewerkers als een beloning gezien, een mobiliteitsbudget ook. Dat komt vooral doordat mensen met een budget zelf een auto regelen in de private lease. De auto wordt dus niet losgelaten. Vanaf 2017 gaan we dan ook actiever direct aan de consument private leasen. We starten met een testfase. We hebben nooit eerder direct met consumenten gewerkt. De interne organisatie is daar nu op ingericht.”

Veel leasemaatschappijen zoeken samenwerkingsverbanden om in te spelen op de mobiliteitstrend van bezit naar gebruik. Zo stapt Wittebrug Lease komend jaar met partner Euromobil in het mobiliteitsconcept Free to Go, onder andere autodelen. “Wij lopen nooit voorop, maar volgen de trends op de voet.” Athlon wil juist wél voorop lopen en heeft de hele strategie voor de toekomst juist gestoeld op mobiliteit. Zo nam het dit jaar het digitale platform Beamrz over,
participeert het in EV-deelplatform P33 en hielden zij het zakelijk deelconcept Snappcar Business na de scheiding met Snappcar. Athlon is dit jaar zelfs gekocht door Daimler,
vanwege de mobiliteits-ambities van de tweede grootste leasemaatschappij van Nederland.

Gesprekspartners

gesprekpartners3

 

Van links naar rechts:
Liam Donnelly, Arval Nederland: mensen willen het comfort van een eigen auto niet opgeven.
Ivo Burger, Wittebrug Lease: komend jaar zijn we verlost van de fiscale verstoring.
Norbert Karthaus, Strix Lease Services: klanten willen hun bestellingen pas in 2017 afgeleverd hebben.

De volgende lease-onderdelen gaan in 2017 groeien:

schermafbeelding 2016 12 13 om 16.50.08

Overnames

Fusies en overnames hebben een stevig stempel op 2016 gedrukt: een teken dat de consolidatieslag in de leasewereld doorzet. De overname van Athlon door Daimler Financial Services was de meest spraakmakende van het jaar, maar zeker niet de enige. Mobility Service Nederland (MSN), waar Paul Harms directeur van is, nam deze zomer M Lease over, waardoor zij in één klap in de Leasemaatschappij Top 25 binnenkomen op plaats 22. In diezelfde periode nam Zuidwest Lease (Automotions) Kyotolease over. De International Car Lease Holding (ICLH) nam Autolease Groningen en Lease Quality over en helemaal aan het begin van het jaar kocht ALD Automotive Bright Lease. Ritsaert Menick verkocht Bright Lease omdat volgens hem schaalgrootte van belang is om te kunnen overleven in de branche.

Nu de economie aantrekt, worden er weer meer leaseauto’s ingezet
Oneens: 6%
Neutraal: 38%
Eens: 56%

De toenemende interesse in mobiliteitsconcepten zorgt voor minder leaseregistraties
Oneens: 56%
Eens: 44%

Private lease

Private lease is in 2016 eigenlijk geen hype meer te noemen: iedereen doet het en iedereen kent het. Alle respondenten van de Automotive eindejaarsenquête verwachten dat het aantal ­private leasecontracten ook in 2017 blijft toenemen. “Het kan een goed alternatief zijn voor de auto van de zaak”, stelt Burger. “En een deel is ook vervanging van het product huurkoop. Die groep kiest steeds vaker voor private lease omdat daar ook het onderhoud, de belastingen en dergelijke in het maandbedrag zijn inbegrepen. Die aankopen worden nu geregistreerd als lease en niet als koop en gaan ten koste van andere financieringsvormen.” Maar private lease zorgt er wel voor dat mensen moeilijker een hypotheek kunnen krijgen, of in ieder geval een lager bedrag. Net als Burger denkt Karthaus, die met Strix alleen via intermediairs zoals dealers private lease aanbiedt, dat het aantal privéleasecontracten blijft stijgen. “Maar het zal volgend jaar minder hard groeien dan in de afgelopen twee jaar.”

2017

“Het gaat de branche op alle fronten voor de wind, en dat blijft nog wel even zo”, stelt Karthaus. Hij gaf 2016 een 8 en voorspelt datzelfde cijfer ook voor 2017. “Komend jaar gaan wij aan de slag met een deelautoconcept en zetten we nog meer in op flexibele contracten. Er is veel vraag naar shortlease. Klanten hebben liever een hoger maandbedrag en de mogelijkheid tot opzeggen, dan een voordeliger vierjarig contract.”

Arval groeide in 2015 harder dan in 2016, aldus Donnelly. “Maar in 2016 hebben we meer geïnvesteerd in nieuwe initiatieven, dat is weer belangrijk voor je toekomstige groei.” Donnelly verwacht dat in 2017 de groei vooral uit de niches mid term rental, private lease en bedrijfswagens komt. Komend jaar gaat de leasemaatschappij verder digitaliseren. “Dat is belangrijk bij private lease, maar ook voor het mkb is het belangrijk dat je vrijwel alles online kunt regelen. Daar hoort dan ook een andere manier van communiceren bij, bijvoorbeeld via een chatbox. Bij die doelgroepen vindt de communicatie ook vaak ’s avonds plaats.” 

Leaserapport

De branche werd in 2015 gekenmerkt door de snelle doorbraak van private lease en de wisselhausse in december. Het eindoordeel was toen een 8,1. Inmiddels is de branche in iets rustiger vaarwater terecht gekomen, wat heeft geresulteerd in een lager cijfer: een 7,5. Iets meer dan de helft van de respondenten van de Automotive eindejaars-enquête onder leasedirecteuren denkt dat 2017 gelijk wordt aan 2016. Slechts een enkeling verwacht dat 2017 een slechter jaar wordt.