Acea: slimme, sectorgerichte aanpak nodig

Redactie Redactie
• Laatste update:

Op de agenda van de Raad stond een tussentijdse evaluatie van de ‘Europa 2020’-strategie en een debat over het beleid voor het borgen van de industriële concurrentiekracht van de EU. Ook besprak de Raad een roadmap met uitdagingen en mogelijkheden voor de industrie. ACEA benadrukt de noodzaak om met zo'n roadmap onze industrie te ondersteunen. Zij is verheugd dat politieke leiders de onmisbare rol van de industrie voor economische groei erkennen en ondersteunt van harte het doel om de industriële bijdrage aan het Europese BBP te laten groeien naar 20 procent in 2020. Daarbij tekent ACEA aan dat voor gewenste versteviging van banengroei, concurrentiekracht en investeringen een meer sectorgerichte beleidsstrategie nodig is. ACEA's secretaris-generaal Erik Jonnaert: “We moeten voortbouwen op het CARS2020- programma. Daarbij hecht onze industrie aan een toegespitste beleidsaanpak, die prioriteit legt bij innovatie, eerlijke internationale handel en intelligente regelgeving. Elk nieuw wetgevingsvoorstel moet dus goed tegen het licht worden gehouden om zeker te stellen dat het kostenefficiënt is en geen onnodige extra last op onze bedrijven legt. De ACEA-leden zijn volop bereid daarvoor pilotsector te zijn.” De auto-industrie is nu al goed voor een kwart van alle Europese R&D-investeringen en biedt werk aan bijna 13 miljoen Europeanen, wat neerkomt op zowat 6 procent van de totale werkgelegenheid in de EU.

Steven van Eijck bes tuurslid VNO-NCW

Steven van Eijck, sinds 1 december algemeen voorzitter RAI Vereniging en voorzitter afdeling Auto's, is toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. In deze functie volgt hij oud-voorzitter Roelf de Boer op.


Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Acea: slimme, sectorgerichte aanpak nodig | Automotive Online

Acea: slimme, sectorgerichte aanpak nodig

Redactie Redactie
• Laatste update:

Op de agenda van de Raad stond een tussentijdse evaluatie van de ‘Europa 2020’-strategie en een debat over het beleid voor het borgen van de industriële concurrentiekracht van de EU. Ook besprak de Raad een roadmap met uitdagingen en mogelijkheden voor de industrie. ACEA benadrukt de noodzaak om met zo'n roadmap onze industrie te ondersteunen. Zij is verheugd dat politieke leiders de onmisbare rol van de industrie voor economische groei erkennen en ondersteunt van harte het doel om de industriële bijdrage aan het Europese BBP te laten groeien naar 20 procent in 2020. Daarbij tekent ACEA aan dat voor gewenste versteviging van banengroei, concurrentiekracht en investeringen een meer sectorgerichte beleidsstrategie nodig is. ACEA's secretaris-generaal Erik Jonnaert: “We moeten voortbouwen op het CARS2020- programma. Daarbij hecht onze industrie aan een toegespitste beleidsaanpak, die prioriteit legt bij innovatie, eerlijke internationale handel en intelligente regelgeving. Elk nieuw wetgevingsvoorstel moet dus goed tegen het licht worden gehouden om zeker te stellen dat het kostenefficiënt is en geen onnodige extra last op onze bedrijven legt. De ACEA-leden zijn volop bereid daarvoor pilotsector te zijn.” De auto-industrie is nu al goed voor een kwart van alle Europese R&D-investeringen en biedt werk aan bijna 13 miljoen Europeanen, wat neerkomt op zowat 6 procent van de totale werkgelegenheid in de EU.

Steven van Eijck bes tuurslid VNO-NCW

Steven van Eijck, sinds 1 december algemeen voorzitter RAI Vereniging en voorzitter afdeling Auto's, is toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. In deze functie volgt hij oud-voorzitter Roelf de Boer op.


Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.