Mobiliteit opgericht

Redactie Redactie
• Laatste update:

Connected vehicles

Naast aandrijftechnologie is PTM dus nauw betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van ICT en connected vehicles. “De communicatie tussen voertuig en wegkant krijgt vanuit het ministerie van I&M de laatste tijd veel aandacht en Nederland wordt daarin als gidsland naar voren geschoven. Een belangrijke kans voor onze leden en daarmee een ontwikkeling die we als PTM niet kunnen en mogen negeren”, verduidelijkt Beers. “PTM wil partner zijn voor de overheid bij haar ambitie om Nederland proeftuin voor zelfrijdende voertuigen te maken.”

De eerste concrete PTM-activiteiten staan inmiddels ook op stapel, zoals deelname aan de werkgroep ‘Light Electric Vehicles’ van het Formule E-team. Deze stelt een visie op over de rol van deze nieuwe voertuigen in de toekomstige stedelijke mobiliteit. Ander voorbeeld is het mede-organiseren van het ‘Nationaal Forum Brandstoff enmix (zie kader)’.

Meer informatie over PTM op www.platformtoekomstbestendigemobiliteit.nl, het Twitter-account @PTMinfo en in de LinkedIn-groep ‘Platform Toekomstbestendige Mobiliteit’.


Forum brandstoffenmix

Op 7 oktober organiseert PTM, tijdens de vakbeurs Ecomobiel in Rotterdam, samen met GroenGasMobiel, NWBA, DOET en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ‘Nationaal Forum Brandstoff enmix’. Dat is een verdiepingsbijeenkomst op de recent aan staatssecretaris Mansveld aangeboden ‘Duurzame brandstoff envisie met LEF’. Die visie vloeit voort uit het SER Energieakkoord waarin ambitieuze langetermijndoelen voor CO2-reductie, verbetering van de leefomgeving en groene groei zijn geformuleerd. Het afgelopen halfjaar is hieraan gewerkt door meer dan honderd vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen. De Brandstofvisie zal de basis zijn voor een Actieprogramma dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld. Het ‘Nationaal Forum Brandstoff enmix’ wil politici, beleidsmakers, media en andere belangstellenden informeren over de inhoud, totstandkoming en afwegingen rondom de brandstoff envisie. Onder begeleiding van een professioneel moderator zal een afgewogen en objectief beeld worden geschetst van dit uitdagende proces, de visie die er ligt en de vraagstukken die nog voor ons liggen.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Mobiliteit opgericht | Automotive Online

Mobiliteit opgericht

Redactie Redactie
• Laatste update:

Connected vehicles

Naast aandrijftechnologie is PTM dus nauw betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van ICT en connected vehicles. “De communicatie tussen voertuig en wegkant krijgt vanuit het ministerie van I&M de laatste tijd veel aandacht en Nederland wordt daarin als gidsland naar voren geschoven. Een belangrijke kans voor onze leden en daarmee een ontwikkeling die we als PTM niet kunnen en mogen negeren”, verduidelijkt Beers. “PTM wil partner zijn voor de overheid bij haar ambitie om Nederland proeftuin voor zelfrijdende voertuigen te maken.”

De eerste concrete PTM-activiteiten staan inmiddels ook op stapel, zoals deelname aan de werkgroep ‘Light Electric Vehicles’ van het Formule E-team. Deze stelt een visie op over de rol van deze nieuwe voertuigen in de toekomstige stedelijke mobiliteit. Ander voorbeeld is het mede-organiseren van het ‘Nationaal Forum Brandstoff enmix (zie kader)’.

Meer informatie over PTM op www.platformtoekomstbestendigemobiliteit.nl, het Twitter-account @PTMinfo en in de LinkedIn-groep ‘Platform Toekomstbestendige Mobiliteit’.


Forum brandstoffenmix

Op 7 oktober organiseert PTM, tijdens de vakbeurs Ecomobiel in Rotterdam, samen met GroenGasMobiel, NWBA, DOET en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ‘Nationaal Forum Brandstoff enmix’. Dat is een verdiepingsbijeenkomst op de recent aan staatssecretaris Mansveld aangeboden ‘Duurzame brandstoff envisie met LEF’. Die visie vloeit voort uit het SER Energieakkoord waarin ambitieuze langetermijndoelen voor CO2-reductie, verbetering van de leefomgeving en groene groei zijn geformuleerd. Het afgelopen halfjaar is hieraan gewerkt door meer dan honderd vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen. De Brandstofvisie zal de basis zijn voor een Actieprogramma dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld. Het ‘Nationaal Forum Brandstoff enmix’ wil politici, beleidsmakers, media en andere belangstellenden informeren over de inhoud, totstandkoming en afwegingen rondom de brandstoff envisie. Onder begeleiding van een professioneel moderator zal een afgewogen en objectief beeld worden geschetst van dit uitdagende proces, de visie die er ligt en de vraagstukken die nog voor ons liggen.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.