Rai vereniging: `eerlijke markt en toekomstbestendige autobelastingen`

Redactie Redactie
• Laatste update:

Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, licht toe: “Het speelveld is volslagen onoverzichtelijk geworden; als merk kan je het ene jaar marktleider zijn en het volgende jaar in de hoek zitten waar de klappen vallen. RAI Vereniging heeft dan ook als belangrijkste wens aan de overheid: maak een einde aan de te grote marktverstoringen! Hoe de autofiscaliteit er de komende jaren uit zal zien, wordt duidelijk in de Autobrief 2, waarvan we inmiddels weten dat die niet voor de zomer van 2014 zal worden aangeboden.”

Eenvoudig

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes stuurde al wel onlangs een brief naar de Tweede Kamer over de uitvoerbaarheid van diverse regelingen bij de Belastingdienst. Deze brief is belangrijk voor de automotive branche omdat hij hierin onder meer de kaders schetst voor toekomstig fiscaal beleid. Wiebes schrijft onder meer: “In de autobelastingen is stimuleringsregeling op stimuleringsregeling gestapeld en in weerwil van de wens om te komen tot minder belastingen is de afgelopen jaren het aantal belastingen juist toegenomen.” En de bewindsman stelt vast: “Vermindering van de complexiteit is ook het streven in het autodossier: als we kijken naar de autobrief, die later dit jaar naar uw Kamer gezonden zal worden, is sprake van een dwingende opgave tot vereenvoudiging.”

De Algemene Rekenkamer rekende onlangs voor dat het overheidsbeleid om de aanschaf van zuinige en zeer zuinige auto's te stimuleren de afgelopen jaren maar liefst € 5 miljard heeft gekost. Daarbij stelt de Rekenkamer dat de CO2-opbrengsten er zeker zijn, maar dat deze in geen verhouding staan tot de gemaakte kosten. Ook verschijnt rond deze tijd het TNO-PRC-rapport “Onderzoek naar een robuust belastingsysteem met evenwichtige stimulering voor (zeer) zuinige auto’s”. Dat handelt over de eff ecten van Autobrief 1 en zal een van de beleidsbepalende onderleggers voor Autobrief 2 zijn.

Robuust

“Zonneklaar is dus dat Wiebes alle toekomstige regelgeving sterk zal toetsen aan de uitvoerbaarheid bij de Belastingdienst. Ook geeft hij aan een luisterend oor te hebben voor het dringende verzoek van onze branche en de Tweede Kamer om markt verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. Eenvoud en robuustheid zullen dan ook kernwoorden zijn

voor het toekomstige beleid bij autobelastingen. Zoveel lijkt zeker. Belangrijk gegeven dus bij de overleggen die wij op dit moment in Den Haag hebben. Nu nog is onbekend wat dit in concreto betekent voor bijvoorbeeld de fiscale bijtelling en BPM. Uitgangspunt bij die gesprekken zijn hoe dan ook onze ‘basisprincipes voor autofiscaliteit’ (zie kader). Wij zijn ervan overtuigd dat stabiele marktomstandigheden uiteindelijk ook leiden tot stabiele overheidsinkomsten”, zegt Wijnand de Geus, secretaris afdeling Auto's van RAI Vereniging.

Betalen naar gebruik

“Voor de langere termijn, ziet RAI Vereniging betalen naar gebruik als het meest eerlijke en het enig echt houdbare systeem. De Nederlandse regering zou zichzelf daarom goed de vraag moeten stellen of het niet juist nu het moment is om hier ook daadwerkelijk aan te gaan bouwen. De BPMinkomsten zijn historisch laag en aangezien de burger, de autobranche en onze economie als geheel geen stijging van de autobelastingen kunnen verwerken is nu hét moment aangebroken om aan daadwerkelijke a_ ouw van deze on-Europese luxebelasting te beginnen”, besluit De Geus.


Basisprincipes bij de beoordeling van alle vormen van autofiscaliteit:

→ Marktverstoring dient voorkomen te worden

→ Duurzame aanschaf, als ook duurzaam bezit en rijgedrag blijvend stimuleren

→ Aansluiten bij Europese regelgeving

→ Nationaal beleid moet lokaal duurzaamheidsbeleid faciliteren, lokaal duurzaamheidsbeleid moet aansluiten bij nationaal beleid

→ Reductie van autobelastingen, uiteindelijk transitie naar betalen naar gebruik

→ Stabiel systeem, eenvoudig en simpel uit te leggen

→ Voldoende tijd om te anticiperen op veranderingen in fiscaliteit

→ Succes vergroeningsbeleid mag niet leiden tot belastingverhogingen

→ Technologie-neutraliteit en brandstofneutraliteit

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.

Rai vereniging: `eerlijke markt en toekomstbestendige autobelastingen` | Automotive Online

Rai vereniging: `eerlijke markt en toekomstbestendige autobelastingen`

Redactie Redactie
• Laatste update:

Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, licht toe: “Het speelveld is volslagen onoverzichtelijk geworden; als merk kan je het ene jaar marktleider zijn en het volgende jaar in de hoek zitten waar de klappen vallen. RAI Vereniging heeft dan ook als belangrijkste wens aan de overheid: maak een einde aan de te grote marktverstoringen! Hoe de autofiscaliteit er de komende jaren uit zal zien, wordt duidelijk in de Autobrief 2, waarvan we inmiddels weten dat die niet voor de zomer van 2014 zal worden aangeboden.”

Eenvoudig

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes stuurde al wel onlangs een brief naar de Tweede Kamer over de uitvoerbaarheid van diverse regelingen bij de Belastingdienst. Deze brief is belangrijk voor de automotive branche omdat hij hierin onder meer de kaders schetst voor toekomstig fiscaal beleid. Wiebes schrijft onder meer: “In de autobelastingen is stimuleringsregeling op stimuleringsregeling gestapeld en in weerwil van de wens om te komen tot minder belastingen is de afgelopen jaren het aantal belastingen juist toegenomen.” En de bewindsman stelt vast: “Vermindering van de complexiteit is ook het streven in het autodossier: als we kijken naar de autobrief, die later dit jaar naar uw Kamer gezonden zal worden, is sprake van een dwingende opgave tot vereenvoudiging.”

De Algemene Rekenkamer rekende onlangs voor dat het overheidsbeleid om de aanschaf van zuinige en zeer zuinige auto's te stimuleren de afgelopen jaren maar liefst € 5 miljard heeft gekost. Daarbij stelt de Rekenkamer dat de CO2-opbrengsten er zeker zijn, maar dat deze in geen verhouding staan tot de gemaakte kosten. Ook verschijnt rond deze tijd het TNO-PRC-rapport “Onderzoek naar een robuust belastingsysteem met evenwichtige stimulering voor (zeer) zuinige auto’s”. Dat handelt over de eff ecten van Autobrief 1 en zal een van de beleidsbepalende onderleggers voor Autobrief 2 zijn.

Robuust

“Zonneklaar is dus dat Wiebes alle toekomstige regelgeving sterk zal toetsen aan de uitvoerbaarheid bij de Belastingdienst. Ook geeft hij aan een luisterend oor te hebben voor het dringende verzoek van onze branche en de Tweede Kamer om markt verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. Eenvoud en robuustheid zullen dan ook kernwoorden zijn

voor het toekomstige beleid bij autobelastingen. Zoveel lijkt zeker. Belangrijk gegeven dus bij de overleggen die wij op dit moment in Den Haag hebben. Nu nog is onbekend wat dit in concreto betekent voor bijvoorbeeld de fiscale bijtelling en BPM. Uitgangspunt bij die gesprekken zijn hoe dan ook onze ‘basisprincipes voor autofiscaliteit’ (zie kader). Wij zijn ervan overtuigd dat stabiele marktomstandigheden uiteindelijk ook leiden tot stabiele overheidsinkomsten”, zegt Wijnand de Geus, secretaris afdeling Auto's van RAI Vereniging.

Betalen naar gebruik

“Voor de langere termijn, ziet RAI Vereniging betalen naar gebruik als het meest eerlijke en het enig echt houdbare systeem. De Nederlandse regering zou zichzelf daarom goed de vraag moeten stellen of het niet juist nu het moment is om hier ook daadwerkelijk aan te gaan bouwen. De BPMinkomsten zijn historisch laag en aangezien de burger, de autobranche en onze economie als geheel geen stijging van de autobelastingen kunnen verwerken is nu hét moment aangebroken om aan daadwerkelijke a_ ouw van deze on-Europese luxebelasting te beginnen”, besluit De Geus.


Basisprincipes bij de beoordeling van alle vormen van autofiscaliteit:

→ Marktverstoring dient voorkomen te worden

→ Duurzame aanschaf, als ook duurzaam bezit en rijgedrag blijvend stimuleren

→ Aansluiten bij Europese regelgeving

→ Nationaal beleid moet lokaal duurzaamheidsbeleid faciliteren, lokaal duurzaamheidsbeleid moet aansluiten bij nationaal beleid

→ Reductie van autobelastingen, uiteindelijk transitie naar betalen naar gebruik

→ Stabiel systeem, eenvoudig en simpel uit te leggen

→ Voldoende tijd om te anticiperen op veranderingen in fiscaliteit

→ Succes vergroeningsbeleid mag niet leiden tot belastingverhogingen

→ Technologie-neutraliteit en brandstofneutraliteit

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.